Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Galéria NOVA sa orientuje a podporuje súčasných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklených objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy. Od roku 2004 spolupracuje s oddelením sklárskej tvorby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Galéria NOVA

Baštová 2

811 03 Bratislava

tel.: 02 54433039

pr@galeria-nova.sk

 

Otváracie hodiny

Utorok – Nedeľa 13:00 – 18:00 hod

NAĎA KANČEVOVÁ

Umelecká riaditeľka

Naďa Kančevová pôsobí ako vedecko-výskumná pracovníčka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a ako manažérka a koordinátorka v oblasti kultúrnych a vzdelávacích projektov v Lige za duševné zdravie. V roku 2011 bola kurátorkou Zbierky úžitkového umenia a dizajnu v Slovenskej národnej galérii a pracovala tiež ako redaktorka kultúrneho oddelenia v Hospodárskych novinách. Študovala na Katedre dejín výtvarného umenia a kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave kde získala magisterský titul. V roku 2015 získala doktorát na VŠVU v Bratislave za dizertačnú prácu Zbierkový objekt v 20. a 21. storočí: systémy a hodnoty, v ktorej rozoberá zberateľstvo/zbieranie ako fenomén posledných dvoch storočí.