About This Project

Výstava poriadaná Galériou Nova pri príležitosti oslavy 10. výročia výstavnej a prezentačnej činnosti na poli súčasného skla.

 

Miesto: Galéria Z, Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava
Trvanie:
: 24.10.2016  – 15.1.2016
Vernisáž: 25. november 2016 o 18:00 hod.
Kurátorky: Katarína Beňová, Naďa Kančevová
Kontakt: pr@galeria-nova.sk

 

Galéria Nova, najstaršia súkromná galéria na Slovensku sa od roku 2006 venuje propagácii a prezentácii slovenského súčasného sklárskeho umenia. Pri príležitosti skoro 25 rokov svojho pôsobenia na umeleckej scéne sa rozhodla pripraviť výstavu, ktorá predstaví diela väčšinou zo zbierok Galérie Nova. V tomto roku si pripomína 10. výročie výstavnej, odbornej a publikačnej činnosti, ktorú orientovala na oblasť súčasného sklárskeho umenia. Za toto obdobie pripravila niekoľko desiatok výstav na Slovensku i v zahraničí.

Slovenské sklo je považované za veľmi cenené na súčasnej svetovej sklárskej scéne, pretože sa nepridržiava zbytočného dekorativizmu a zameriava sa na sochárske prevedenie. Na medzinárodných prehliadkach jednoznačne vyniká technologickou aj umeleckou inovatívnosťou a vyhýba sa dekoratívnym polohám, ktoré sú v súčasnej sklárskej tvorbe vo svete často v popredí. Viacero umelcov z nášho prostredia sa presadilo v zahraničí a táto kontinuita pokračuje naďalej. Dokladajú to viaceré zahraničné ocenenia (napríklad Zora Palová, Štepán Pala, Oliver Leššo a mnohí ďalší), ako aj zastúpenie v renomovaných zbierkach v USA, Francúzsku, Holandsku, Veľkej Británii, Číne alebo Japonsku. Galéria Nova už v roku 2011 vydala publikáciu o dejinách slovenského skla spracovanú na základe jednotlivých dekád. Pri príležitosti aktuálnej výstavy pripravuje knihu založenú na osobných spomienkach a rozhovoroch s viacerými sklárskymi umelcami, ktorí priblížia postavenie skla v čase založenia Ciglerovho ateliéru, obdobia komunizmu i zmeny po roku 1989 až po aktuálne dianie.

Galéria Nova sa už od roku 2006 cielene venuje propagácii a prezentácii slovenského skla doma i v zahraničí. Od roku 2007 začala pripravovať špecializovanú cenu pre slovenských a českých sklárskych umelcov – Cena Galérie Nova : Sklo, ktorá sa v roku 2017 bude konať po piatykrát. Výber diel zo zbierky Galérie Nova ako aj výpožičky zo súkromných zbierok a majetku autorov, ktorý bude prezentovaný v priestoroch Galérie Z poukazuje na tvorbu významných predstaviteľov sklárskeho umenia (V. Cigler, Z. Palová, Š. Pala, M. Balgavý, P. Hlôška), strednej generácie (P. Illo, L. Mjartan, O. Leššo, P. Macho) ako aj predstaviteľom mladej generácie (T. Ondroušek, A. Haas, A. Jančovič a mnohí ďalší). Je pripomienkou tohto dlhotrvajúceho snaženia sa Galérie Nova v oblasti súčasného slovenského skla.

Na pripravovanej výstave sa predstavia : Lubomír Artz, Miloš Balgavý, Václav Cigler, Ašot Haas, Pavol Hlôška, Patrik Illo, Andrej Jančovič, Oliver Leššo, Palo Macho,  Lukáš Mjartan, Zora Palová, Štepán Pala a ďalší. Jadro vystavenej kolekcie pochádza zo zbierky Galérie Nova.

Category
2016