About This Project

Výstava: Žofia Dubová & Ján Mýtny ml. – ČIARA

Miesto: Galéria NOVA, Baštová 2, Bratislava

Trvanie výstavy: 12. november 2018 – 13. január 2019

Otvorenie výstavy: 12. november 2018 o 18:00 hod.
Kurátori: Naďa Kančevová, Palo Macho

 

Čiara, hranica, horizont

Teoretizovanie o čiare nás nabáda uvažovať o nej ako o hranici. Čo exisovalo pred vznikom prvej čiary? Čisté „nerozlíšeno“, pretože až čiara má moc vytvoriť predel ‒  vymedziť jedno od druhého a zadefinovať priestor. Význam čiary však nemožno obmedziť iba na jej schopnosť oddeľovať, pretože rovnako aj spája. Práve vďaka nej možno hovoriť o  vzájomnom vzťahu toho čo je od seba oddelené.

Niektoré „čiary“ existujú len vo svojej nedosiahnuteľnosti a neustále nám unikajú. Takouto „čiarou“ je horizont. Či už o horizonte uvažujeme ako o pomyselnej čiare medzi zemou a oblohou alebo v prenesenom zmysle, ako o duševnom rozhľade človeka, vzďaľuje  sa nám rovnako rýchlo ako sa k nemu približujeme.
Presahy, ktoré v sebe čiara ukrýva je ťažké uzavrieť do definícií, zvlášť ak ich vnímame poeticky. Ako na výstave ČIARAv Galérii NOVA ukazujú aj Žofia Dubová a Ján Mýtny, čiara je pohyblivý, nejednoznačný fenomén, ktorý saobaja snažia sprítomniť  vlastnými  vyjadrovacími prostriedkami.  Kým Dubovej čiaru reprezentuje hrana prerezanej sklenenej tabule, Mýtneho čiarou je rozseknutý horizont krajiny na fotografii, zatavenej v sklenenej hmote. Vlastnosti skla a svetla, s ktorými obaja autori pracujú, sa tu stávajú nositeľom, či skôr sprostredkovateľom myšlienky ‒ metaforou, ktorá výsledné diela obohacuje o nové významy.

 

Naďa Kančevová

 

Spoj, hladina, rez

 

Pod a nad líniou rezu nie je svet rovnaký. Tento rozdiel prezentujú výtvarníci Žofia Dubová a Ján Mýtny ml. na spoločnej výstave v Galérii Nova.

Obaja režú plochy s vedomím, že ich naspäť spoja. Žofia Dubová doslova prerezáva sklenú tabuľu, hrana Mýtneho sklenej tabule rozreže pri tavbe fotografiu. Spoj nie je jazva, nie je retuš, neskrývame ho. Spoj chápem ako hladinu, ako rozhranie dvoch svetov, z ktorého sa dá čerpať.

Nič však nie je také jednoznačné. Objekty na fotografiach Mýtny rozreže a naspäť preložením spojí, zataví. Dubová maľuje hranu, niekedy cez hranu, niekedy ani celú hranu. Ich priestor na vyjadrenie je úzky. Širokým zostáva svet nad a svet pod hladinou, ktorý už nikdy nebude taký, akým bol pred rezaním.

Palo Macho

Category
2018