Category
2017
About This Project

Výstava: Cena Galérie NOVA : Sklo 2016 

 

Miesto: Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Trvanie: 10. február ‒ 10. marec 2017
Vernisáž a vyhlásenie víťazov: 10. február 2017 o 18:00 hod.

Kurátorka: Naďa Kančevová

 

Bratislava, 7.2.2016Galéria Nova v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení a Galériou Medium otvorí 10. februára výstavu finalistov 5. ročníka súťaže Cena Galérie NOVA: Sklo 2016.

V našom prostredí ide o ojedinelý projekt, ktorého zámerom je jednak umožniť konfrontáciu rôznych výtvarných prístupov v oblasti umeleckého sklárstva a súčasne podporiť a motivovať najmä mladých autorov tvoriacich v tomto médiu. Víťazovi cena prináša finančné ohodnotenie, ostatným finalistom dáva podujatie priestor na prezentáciu tvorby. Špeciálna cena, ktorú Galéria NOVA udeľuje v spolupráci s firmou RONA a. s. dáva ocenenému autorovi možnosť realizovať diela v technike fúkaného skla priamo v priestoroch sklární v Lednických Rovniach.

Do aktuálneho, piateho ročníka súťaže sa zapojilo štyridsaťpäť autorov zo Slovenska a Čiech, z ktorých odborná porota vybrala dvadsiatich-dvoch finalistov. Ceny Galérie NOVA nie sú limitované vekom a nediktujú ani spôsob a technológiu prevedenia diel. Z ukážok tvorby prezentovanej na výstave je zrejmé zastúpenie nových a neobvyklých prístupov k tomuto materiálu, ale aj záujem o obnovovanie „zabúdaných“ technológií. Plastiky a dizajn sa tu prelínajú s konceptuálne ladenými inštaláciami, pričom jednotlivé práce navzájom spája práve zvolené médium – sklo. Ako špecifický vizuálny materiál a zároveň technológia s určitými vopred danými možnosťami spracovania. Ide tu o akýsi dialóg pomerne odlišných a rozdielnych svetov i spôsobov myslenia, kde popri sebe nachádzajú svoje miesto úžitkové objekty, inštalácie, ale aj sklené plastiky, ktoré nechávajú vyniknúť remeselnú krásu formy a ktoré neraz fungujú v mnohých ďalších a samotným autorom nečakaných súvislostiach.

 

 

Autori/Účinkujúci/Realizátori projektu/Vystavujúci:

Organizátor: Galéria Nova s.r.o.

Odborná spolupráca: Galéria Médium VŠVU

 

Odborná porota:

Patrik Illo, výtvarník, pedagóg (VŠVU, Slovensko)

Zora Palová, výtvarníčka, pedagogička (Slovensko)

Ivana Šrámková, výtvarníčka (Česká republika)

Miroslav Zeman, majiteľ Galérie Nova (Slovensko)
Naďa Kančevová, kurátorka (Galéria Nova, VŠVU, Slovensko)

 

Do súťaže sa zapojilo 42 prihlásených autorov z Čiech a Slovenska.

 

Vystavujúci finalisti:

Stanislav Bém, Jakub Berdych, Marek Brincko, Jan Falta, Martina Habaniková, Marta Havlíčková, Petr Hora, Andrej Jančovič, Nikola Kovalíková, Miroslava Kupčíková, Michal Lacko, Oliver Leššo, Gabriela Lhotáková, Anna Minxová, Wesley Neal Rasko, Martin Opl, Ladislav Průcha, Ingrid Račková, Michaela Spružinová, Patrícia Šichmanová, Soňa Třestíková, Šárka Zikmundová

Hlavný víťaz získava výhru vo výške 2500 €.

* Špeciálna cena – Galéria NOVA v spolupráci s firmou Rona, a. s. Lednické Rovne pripravila špeciálnu cenu, v rámci ktorej ocenený autor bude môcť realizovať diela v technike fúkaného skla v priestoroch sklárne v Lednických Rovniach. Odborným garantom tejto ceny je Mgr. Art. Patrik Illo.

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.