Andrej Jančovič

Autorská výstava

About This Project

Už počas svojho štúdia na Vysokej škole výtvarných umení spolupracovala Galéria NOVA s mladým slovenským sklárskym umelcom Andrejom Jančovičom. Jeho práce sa pravidelne objavovali v úzkom výbere špecializovanej ceny pre sklo Cena Galérie NOVA : Sklo v rokoch 2007, 2009 a 2013. V roku 2012 bol ocenený tretím miestom na medzinárodnej prestížnej výstave Stanislav Libenský Award 2012 za dielo Inside z cyklu Geometria. V roku 2014 bol vybraný medzi finalistov Coburg ceny v Nemecku.

 

Vo svojej tvorbe sa Jančovič venuje geometrickým formám, využíva hlavne tvar kocky. Hľadá prieniky medzi viacerými objektami a využíva pôsobenie svetla medzi tenšou a hrubšou vrstva skla. Zároveň to podporuje aj prácou s hladkým alebo lesklým povrchom skla, prípadne výraznou farebnosťou modrej alebo zelenej. Popri tavenej plastike sa zameriava aj na optické sklo a patrí k nádejným pokračovateľom slovenského sklárskeho umenia.

 

Andrej Jančovič (1986) študoval v rokoch 2000 – 2005 na Strednej umelecko-priemyslovej škole J.Vydru v Bratislave a pokračoval v rokoch 2005 – 2012 v Katedre skla na Vysokej škole výtvarných umení. Absolvoval Erasmus pobyt na Vysoká škola výtvarných umení Eugeniusa Geperta Wroclav v Poľsku. Vystavoval doma i v zahraničí.

Category
2014