Juraj Poliak

Inštalácia

About This Project

Narodil sa roku 1969 v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1991-97 študoval na VŠVU v Bratislave (doc. V. Kolenčík) a roku 1994 na Ecole des Beaux Arts v Saint-Etienne. Tvorba J. Poliaka sleduje súčasné možnosti grafického média. Jeho digitálne tlače i priestorové objekty sú založené na nových princípoch rozmnožiteľnosti obrazu. Počítačovú grafiku koncipuje ako súčasť priestorových inštalácií.

Výstava trvala od 5. apríla do 1. mája 2004.

Category
2004