About This Project

Trojicu predstaviteľov aktuálnej slovenskej sklárskej scény popri štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení spája hlavne vplyv ateliéru skla Zory Palovej a Štěpána Palu v Bratislave. Ako spomína Lukáš Mjartan „Semester, ktorý som strávil ako študent v prítomnosti Zory ako profesorky skla na univerzite v Sunderlande, bol môj prvý dotyk s umeleckým sklom vôbec. No a po návrate ma Palovci prijali do svojho ateliéru, kde som začal spoznávať technológiu taveného skla a objavovať ich bohatý myšlienkový a tvorivý svet.“ V začiatočnej fáze svojej tvorby prípadne ešte počas školy trojica autorov získavala skúsenosti v spomínanom ateliéri. Získali tak potrebnú prax, znalosti z chodu ateliéru ale i veľmi dôležité intelektuálne zázemie.

V súčasnosti sa každý z nich orientuje svojim svojbytným spôsobom na tvorbu v skle. Mjartan pracuje s jasnou racionálnou kompozíciou sklárskej formy s výrazným farebným akcentom. Kombinovanie leštených a matných plôch podporuje zmenu pôsobenia farby, pričom ale jej základný tvar jeho objektov je zväčša geometrický. Občas využíva aj tvary priamych línií ako aj nepravidelnej štruktúry.  Brincko je pozorovateľom okolitého sveta, inšpiruje sa tvarmi stredovekých sochárskych artefaktov, k čomu ho podmieňuje pôsobenie v Levoči. V centre jeho záujmu stojí aj svet prírodných foriem (napríklad včelie plásty), ktoré rozoznávame v jeho organických sochách. Kubus alebo stéla sú v jeho tvorbe  často narušené výrezom. Tým pádomvzniká napätie medzi plnou hmotou a prázdnym priestorom.  Jančovič sa asi najviac z tejto trojice pridržiava prísnej geometrie a práce s optickým sklom. I keď je optické sklo naďalej veľmi populárne v slovenskej sklárskej tvorbe Jančovič si našiel vlastnú výrazovú cestu. Pravouhlé tvary jeho diel často podporujú vyjadrenie vnútornej kompozície v závislosti od uhla pohľadu.

Aktuálna výstava je nielen prezentáciou ich tvorby posledných rokov ale aj istým vyjadrením sa k odkazu svojich učiteľov Zory a  Štěpána Palovcov. V priestoroch Galérie Nova sa trojica predstaví výberom diel, ktoré budú korešpondovať s paralelne sa konanými prehliadkami Zory Palovej a Štěpána Palu.

Text:  Mgr. Katarína Beňová , PhD

Category
2018