Martin LETTRICH – ZAS a zNOVA

Výstava sklenených objektov Martina Lettricha

About This Project

Narodil sa roku 1951 v Bratislave. V rokoch 1966-70 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe / prof. J. Kavan a J. Malejovský/. Venuje sa monumentálnej tvorbe,  výtvarnému dotváraniu architektonického prostredia a komornej plastike.  Jeho špecialitou sa stali exteriérové i interiérové fontány /napr. v Polus City Center,  Poštová fontána, pamätník Ľ. Štúra pri Modre a i./  Najpoužívanejšie materiály a technológie sú odlievanie do bronzu, hydronália a cínu a ich kombinovanie s kameňom a sklom.

Aktívna práca so sochárskou hmotou, vyhľadávanie nových možností a kombinácií spájania netradičných materiálov, charakterizujú prácu sochára strednej generácie Martina Lettricha. Počas svojho dlhoročného dialógu s hmotou a priestorom dospel k poznaniu, že pri náročnej práci sochára si netreba klásť apriórne zábrany v tom, čo je, čo môže byť sochárskym materiálom a čo nie a aké postupy sú pre jednotlivé materiály vhodné. Prácu s hmotou a priestorom vníma ako otvorený proces. V tomto procese prešiel rôznymi etapami a skúsenosťami. Časť jeho tvorby napovedá, že je bytostným modelérom. Jeho tvorba do architektonických exteriérov či interiérov je možno rozsiahlejšia, ale práve v komornej tvorbe mali možnosť vyniknúť jeho modelérske postupy.

Sochárska hmota preňho neznamená len tvarovať hmotu do priestoru, ale skôr symbol zduchovnenia. A práve túto vlastnosť svojej doterajšej tvorby rozvíja vo svojich prácach posledného obdobia. Je to nový druh práce s priestorom ako efemérnou svetelnou kvalitou, ktorá je síce súčasťou sochy, vychádza z nej, ale súčasne ju presahuje. Materiálom, ktorý umocňuje presahy jeho sôch do duchovnej sféry je sklo. Nevníma ho zo „sklárskeho“ hľadiska, ale s ním pracuje ako so špecifickým nástrojom na tvorbu sochy. Pracuje s líhaným tabuľovým sklom, do ktorého zatavuje kovové časti, ktoré ďalej dotvára s kameňom, prípadne drevom. Ku kombinácii rôznorodých materiálov viedla cesta cez mnohé experimenty, musel vniknuť do tajov tepelného spracovania skla, do jeho kapacity spájať sa s cudzími prvkami.

O tom, že cesta hľadania a experimentov vydala svoje plody svedčí súčasná výstava v galérii Nova, ktorá predstaví najnovšie objekty M. Lettricha.

Eva Trojanová

Category
2006