About This Project

Michal Lacko predstavuje v priestoroch Galérie Nova svoju diplomovú prácu, ktorú obhajuje v Ateliéri sklo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Základom jeho inštalácie sú geometrické, optické objekty, definujúce vonkajší priestorovo tvorený obraz, ktorý ovplyvňuje vnútorný architektonický priestor a naopak. Cieľom Lackovej práce  je vytváranie  funkčných technických  zariadení na pozorovanie, hľadanie, prípadné formovanie tvoreného obrazu. Ten vzniká v konštrukčne jednoduchom optickom prístroji, optickej sústave (napr. ako teleskop, monokulár) v architektonickej časti priestoru steny, okenných častiach priečok alebo v celkovom priestore. S využitím klasických  sklárskych  technológii  sa v nej venuje tavenej optike, brúseniu do geometrických, prizmatických prvkov s využitím fyzikálno-matematických výpočtov, zrkadla, šošovky a svetla . Tieto fyzikálne vlastnosti sa snaží komponovať do pracovných priestorov, pričom ich využíva na získanie  reálneho i keď meneného, či deformovaného obrazu. Autor uprednostňuje čistú, živú vnútornú i farebnú, obrazovú štruktúru s technickou dokonalosťou optického brúseného skla.
Projekt bol od začiatku dizajnovaný na priestor Galérie Nova, kde autor využíva tzv.  bielu kocku na prezentovanie svojej vízie interaktívnej bunky, do ktorej inštaluje svoje architektúry so sklenenými objektmi. Tie sa vyznačujú čistotou tvarovou, minimalizmom, kde sa autor snaží o posúvanie technických možností zažitých predstáv využitia objektov z  brúseného optického skla, o komunikáciu, pozorovanie, hru s obrazom, hľadanie a následné experimentovanie  so základnými optickými vlastnosťami uhlov odrazu svetla a jeho prenášaním na plochu (camera obscura).
Výstava potrvá do 26. júna 2016.

Category
2016