Miloš Šimurda

Diela z 60. rokov 20. storočia

O výstave

Narodil sa roku 1924 vo Frenštáte pod Radhošťom. Roku 1955 ukončil VŠVU v Bratislave (prof. J. Mudroch). Maliar. Neskôr sa venoval technikám mozaiky. V šesťdesiatych rokoch sa inšpiroval podnetmi moderných umeleckých prúdov. Vytvoril celý rad obrazov kubizujúceho tvaroslovia ako aj štrukturálnej a abstraktnej maľby.
Kategória
2004