O výstave

Miesto: Galéria NOVA, Baštová 2, Bratislava

Trvanie výstavy: 08. august – 21. september 2018

Otvorenie výstavy:07. august 2018 o 18:00 hod.
Architektúra/dizajn výstavy:Marcel Benčík

Kurátorka výstavy:Naďa Kančevová

 

 

Bratislava, 05.august 2018Aktuálna výstavaslovenského sklárskeho výtvarníka Pala Macha v Galérií NOVA, prezentuje práce, ktorých vzájomné vzťahy nie sú určené nejakou vopred stanovenou hierachiou či interpretáciou. S vystavenými objektami sa tu manipuluje bezhierarchicky, čo nám umožňuje nazerať na ne slobodne, bez viazanosti na povedomie o autorových známejších konceptoch, leitmotívoch činámetoch. Ide tu o komplexnú, zážitkovú formu prezentácie, kde väzby medzi jednotlivými vystavenými objektmi majú skôr charakter voľných asociácií.

 

Snaha definovať tento pohľad je na výstavepodporená hľadaním nekonvenčného inštalačného riešenia. Predstava depozitáru, ktorý hromadí predmety, je výstižnou metaforou, vyjadrujúcou Machov postoj. O aký typ depozitáru tu však vlastne ide? Kým v muzeálnom kontexte je depozitár tradične vnímaný ako akási „čierna skrinka“‒priestor pohlcujúci a umŕtvujúci nazbierané artefakty, umelecký depozitár, naproti tomu, je o potencii, energii a o tvorivých možnostiach.

 

Dočasný „depozitár“ v Galérii NOVA kombinuje viac alebo menej rozpracované koncepty, veci staršieho dáta, ktoré vznikli ako „vedľajší produkt“ väčších realizácií, ale aj veci pomerne nové, naznačujúce autorovenekonvenčné postupy a úvahy o možnostiach práce so sklenou hmotou v súčasnom umení. K takýmto realizáciám patria napríklad pokále so stekaním, laboratórne nádoby alebo aj menšie spolupráci s fotografkou Janou Hojstričovou. Do výstavy Macho zámerne zaraďuje aj objekty, ktoré považuje za zatiaľ slabo štruktúrované prevedenie určitej tendencie či myšlienky. Sú to práce degradované na „výpredajový polotovar“ ‒koncepty nachádzajúce sa niekde „na pol ceste“, ktorých príležitosť ešte môže, ale aj nemusí prísť.

Kategória
2018