About This Project

Kto je zvedavý na obyčajné veci? Koho môže zaujímať niečo jednoduché, priemerné
alebo bežné? Zrejme toho, kto spozornie a sám rozhodne, či prívlastok „obyčajné“ sú
pre „veci“ Petra Hůzy na mieste. Tie veci, totiž nie sú obyčajné tu, ani inde. Len on
ich mohol takto pomenovať. Aj jeho kamarátka Shino z Japonska mala k názvu
výstavy výhrady a aj bez prieskumu z ďalších kútov sveta sa možno zhodnúť, že
funkčnosť predmetov, ktoré tvorí, nie je nijak výnimočná. Ale jeho spracovanie áno.
Preto hneď na začiatku nastala nutnosť polemiky nad názvom výstavy.

 

Teraz ruku na srdce: Čo Hůza robí? Obyčajné veci. Šálky, hrnčeky, vázy, kachličky,
figúrky, teda v súhrne malé formy designu.

 

Ako? Hravo. Porcelán používa ako papier a prostredníctvom potlače pripravuje
užívateľom (napr. kuchynského porcelánu) situácie, ktoré aktivizujú k zamysleniu,
k rozhovoru, k úsmevu i k nostalgii. Za posledných 9 rokov sa ani nesnažil o úpravu
najstaršej formy na šálku a šálky sa z nej množia s čoraz hrubším uškom, ale to
autora netrápi. Naopak, po počiatočnom dosiahnutí uspokojivého tvaru šálky je mu
teraz voľnosť procesu produkcie šálok prirodzená a vstupuje do neho len nutnými
ručnými zásahmi. Hrubnutie ucha akceptuje ako prirodzený, i keď nie úplne
samozrejmý proces. Do finále tvorby porcelánu vstupuje dekor. Obrazový, alebo
slovný odkaz plynie z toku diskutabilných myšlienok, je vyvrcholením situácie, ktorej
je účastníkom, alebo kľúčovým fragmentom označovacích systémov, ktorých je
pozorovateľom a rozhodol sa zapojiť do ich významových nánosov. Obsahy, ktoré
s užívateľom „vecí“ autor zdieľa, sú stimulom k zážitku. Výber motívov na jeho
porceláne je podmienený nezabudnuteľnými momentami zo života a finálne
štylizovaný dekor je v čase kontaktu s divákom – užívateľom, impulzom k otvoreniu
životných tém, ktorých obsah s ľahkosťou, s akou kreslí, tiež na diaľku
sprostredkovane cez porcelán režíruje.

 

Takže ruku na čelo: Čo je skutočnou hodnotou? Že mám hrnček, z ktorého je možné
sa napiť? Že mám pred sebou hrnček, ktorý komunikuje?

 

Ukazovák na čelo: Že mám hrnček Petra Hůzy.

 

Ruku v bok, oči stĺpom: Nevadí mi, že ma postrkuje k zamysleniu? Nevadí mi ani,
že provokuje? Že vykráda reklamu, paroduje ikony pop kultúry? Že súčasne tvrdí,
ako je nedokonalosť dokonalá a pritom aké dôležité je remeslo od základu? Ako
ironizuje luxus? On vraví, že procesom remesla začneš vnímať materiály, že
kompozícia je pohrávanie sa s umiestňovaním a že vníma porcelán ako papier: biely,
ľahký, na kreslenie. Nevadí?

 

  1. Na dlhej trati
   Zostava drobných autoportrétnych figúr má voľnú náväznosť na Armádu, ktorú
   koncipoval Hůza pod vplyvom inšpiračných zdrojov v priebehu zahraničnej
   stáže v Číne (2010). Posun v uvažovaní nad koncepciou obrazu seba je
   poznamenaný životnou skúsenosťou autora, ktorý začal kondične behať a
   z pozície bežca na dlhé trate už vníma svoj pohyb všeobecne v celkom
   nových kvalitách.
  2. Hrnčeky
   Na výslednú ľahkosť vzhľadu hrnčekov je autor zameraný vo všetkých fázach procesu vzniku. Od produkcie modelu hrnčeku, cez koncept obsahu dekoru,
   až po finálne kompozičné riešenie.
  3. Vázy
   Koncipované sú ako solitérne kusy voľne prepojené dekorom.Tvar tela vázy je
   jednoduchá forma umožňujúca následné množenie do nekonečna.
  4. Porcelánové kachličky
   Bežný formát obkladovej keramiky 20 x 20 cm pojednáva autor ako plochu
   k sprostredkovaniu názoru na spektrum spoločensky aktuálnych motívov.

 

Katarína Přikrylová
PS: U nás taká obyčaj, Hůzov hrnček požičaj.

 

Životné úspechy:
Narodený 23. 3. 1974

 

Vyštudovaný v ateliéri doc. P. Jarkovského Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem, Fakulta umění a designu.

 

Prijatý r. 2011 do IAC (International Academy of Ceramics)
Zamestnaný od r. 2008 ako vedúci odboru Grafická tvorba – multimédiá, KVK TT,
PdF UHK.

 

Vystavovaný v ČR, SR, Japonsku, Írsku, Francúzsku, USA, Číne, Polsku, Dánsku..
huza@seznam.cz
www.huza.cz
mob) +420 736 106 686

 

Kurátorka výstavy: Katarína Beňová
Autor textu: Katarína Přikrylová
Preklad: Michaela Pejčochová
Autor: Petr Hůza

Category
2016