Petr Stanický

V priestore / V prostoru

About This Project

Galéria NOVA pravidelne spolupracuje s umelcami z Českej republiky. Či už sú to samostatné výstavy v priestoroch galérie, kde sa za posledné roky predstavili svojou tvorbou napríklad Jan Frydrych, Martin Hlubuček, Petr Hora, Ilja Bílek alebo v Čechách tvoriace umelkyne Ľuba Bakičová a Song Mi Kim; alebo špeciálne Cena Galérie NOVA : Sklo, kde sa zúčastňujú aj umelci z tejto krajiny. Najnovšie padol výber vo výstavnom programe galérie na Petra Stanického, ktorý je vedúcim ateliéru Design skla na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. Venuje sa autorskej tvorbe, dizajnu a prácam do architektúry, kresbe a grafike. Galéria NOVA spolupracovala s Petrom Stanickým po prvýkrát v roku 2013, kedy bol súčasťou skupinovej výstavy Pod jedličkou, zameranej na vianočné ozdoby v autorskej koncepcii Patrika Illa a Kataríny Beňovej.

Petr Stanický (1975) patrí k významným umelcom na českej sochárskej a sklárskej scéne. Smerodatné pre neho bolo výborné školenie nielen v skle ale hlavne v sochárstve. Už jeho stredoškolské štúdium na Strednej škole umelecko-priemyslovej v Uherskom Hradišti ho nasmerovalo na plastiku. Ďalej vyštudoval v rokoch 1993 – 2000 najprv na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe, v ateliéri sochára Prof. Kurta Gebauera a v ateliéri sklo v architektúre Prof. Mariana Karla. V postgraduálnom štúdiu pokračoval na New York Academy of Art v rokoch 2005 – 2007, ktoré mu bolo umožnené vďaka podpore Fullbrightovho štipendia. Počas pôsobenia v New Yorku pracoval ako asistent napríklad aj u známeho umelca Jeffa Koonsa. Aktuálne je vedúcim ateliéru Design skla na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne.

Petr Stanický sa venuje popri drobnej tvorbe i prácam do architektúry, kde môžeme spomenúť napríklad jeho realizáciu sochy Náruč (1995–1996), pre bývalý jezuitský barokový kostel Zvestovania Panny Márie v Litoměřicích, alebo Visící muž I (2010), ktorú realizoval v bývalom kláštornom kostole sv. Antona Paduánského v Sokolově.

Výstava pod názvom V priestore je pokračovaním dlhodobého cyklu uvažovania autora o možnostiach priestorového myslenia. Ako poznamenala na margo jeho tvorby Pavla Rossini – „Vetsina Stanického plastik je koncipována jako stavba, v níz se pocítá s prolínáním hmot a prostorovych plánu, svetelnymi jevy, odrazy a odlesky. Nejde zde vsak o prvoplánové okouzlení leskem skleneného materiálu ci jiné líbivosti. Díky tomu pusobí jeho dílo nedogmaticky a bez spekulace, naznacuje nové cesty v pojetí sklárského umení.“ Petr Stanický nie je rigidný sklár, ktorý by sa podriaďoval materiálu ako takému, ale vo svojom sochárskom myslení ho využíva ako jeden z mnohých popri dreve, kove a podobne. V jeho dielach nachádzame inšpirácie okolitou architektúrou, samotným človekom. Z jeho účasti na posledne konanom sklárskom sympóziu v Lednickom Rovnom využil možnosti fúkaného skla, ktoré spracoval monumentálne, sochársky.

V priestore, nielen v tom interiérovom ale aj v širších súvislostiach mestského urbanizmu a pôsobenia architektúr nachádzame silnú líniu tvorby Petra Stanického. Zaujímajú ho nielen aktuálne stavby ale bez zbytočného sentimentu sa venuje aj komentovaniu historických a minulých udalosti.

 

Výstava potrvá do 8.12.2013.

Category
2013