Pocta sklu

50. rokov od založenia Ateliéru Sklo v architektúre

About This Project

Galéria Nova, najstaršia súkromná galéria na Slovensku sa od roku 2006 venuje propagácii a prezentácii slovenského súčasného sklárskeho umenia. Pri príležitosti skoro 25 rokov svojho pôsobenia na umeleckej scéne sa rozhodla pripraviť výstavu, ktorá predstaví niekoľko generácií sklárskych umelcov a ich tvorbu v tomto médiu. Väčšina sklárskych objektov, ktorá tu bude vystavená pochádza zo zbierky Galérie Nova, ktorá sa dlhoročnou akvizičnou pôsobnosťou snaží o vybudovanie reprezentatívnej kolekcie súčasného slovenského skla.

Prelomom pre vývoj slovenského sklárskeho umenia bol rok 1965, kedy dostal renomovaný umelec Václav Cigler možnosť založiť nový ateliér skla na Vysokej škole výtvarných umení. Pod názvom Sklo v architektúre pomohol k novému smerovaniu tohto odvetvia výtvarného umenia, ktoré si zakladalo na konceptuálnych riešeniach, práci s priestorom a využití tzv. „štvrtého“ rozmeru skla.

Slovenské sklo je považované za veľmi cenené na súčasnej svetovej sklárskej scéne, pretože sa nepridržiava zbytočného dekorativizmu a zameriava sa na sochárske prevedenie. Viacero umelcov z nášho prostredia sa presadilo v zahraničí a táto kontinuita pokračuje naďalej. Dokladajú to viaceré zahraničné ocenenia (napríklad Zora Palová, Štepán Pala, Oliver Leššo a mnohí ďalší), ako aj zastúpenie v renomovaných zbierkach v USA, Francúzsku, Holandsku, Veľkej Británii, Číne alebo Japonsku. Galéria Nova už v roku 2011 vydala publikáciu o dejinách slovenského skla spracovaných na základe jednotlivých dekád. Pri príležitosti aktuálnej výstavy pripravuje knihu založenú na osobných spomienkach a rozhovoroch s viacerými sklárskymi umelcami, ktorí priblížia postavenie skla v čase založenia Ciglerovho ateliéru, obdobia komunizmu i zmeny po roku 1989 až po aktuálne dianie.

Na pripravovanej výstave sa predstavia : Lubomír Artz, Miloš Balgavý, Václav Cigler, Ašot Haas, Pavol Hlôška, Patrik Illo, Andrej Jančovič, Oliver Leššo, Palo Macho, Lukáš Mjartan, Zora Palová, Štepán Pala, dizajnéri pôsobiaci v spoločnosti RONA a ďalší. Jadro vystavenej kolekcie pochádza zo zbierky Galérie NOVA. Výstava vznikla v spolupráci s Vysokou školou výtvarného umenia, spoločnosťou RONA a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 

Miesto konania: Kostol Klarisiek, Bratislava

Kurátori: Miroslav Zeman, Martin Šamaj, Katarína Beňová

Trvanie výstavy: 13.10. – 30.10.2015

 

Category
2015