Rudolf Fila

Obrazy

About This Project

Narodil sa roku 1932 v Príbrami. V rokoch 1952-58 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Mudroch). Pedagogicky pôsobil na SŠUP a VŠVU v Bratislave. Ťažiskom jeho umeleckej tvorby je maľba. Patrí k najväčším osobnostiam slovenského umenia posledných desaťročí a kliesniteľom nových umeleckých prúdov od šesťdesiatych rokov. Analytický princíp maľby kombinuje so spontánnym akčným gestom.

Výstava trvala v Galérii NOVA od 3. mája do 6. júna 2004.

Category
2004