S. Ilavský, V. Gažovič, M. Ormandík, S. Stankoci

Vianočné stretnutie so súčasnou maľbou

About This Project

Sveťo Ilavský (nar.1958), maliar, grafik, sochár, hudobník, tvorca intermediálnych projektov, je majstrom tvorivej improvizácie. Na jeho plošných dielach, maľbách i kresbách virtuózne narába s líniou, ktorú vníma ako nezávislý a slobodný výtvarný prvok. Farba i kresba sú v  jeho tvorbe výrazom živelnej energie, výrazom náhodných stretnutí rôznych foriem tvarov, svetla a často i zvuku. Jednou z jeho kultových tém je ukrižovanie. Ľudská postava ako výraz bolesti, utrpenia a nádeje súčasne.

Vlado Gažovič (nar.1939) uznávaná osobnosť slovenskej grafiky a maľby je dostatočne známy svojím špecifickým spôsobom práce s figúrou i s farbou. V jeho tvorbe sa fantázia prelína s prvkami z reálneho sveta. Jej uzdu má pevne v rukách a popúšťa s cieleným zámerom. Preto sa v jeho tvorbe zrkadlia mravy ľudí i doby v ktorej žijú. Nechce však byť naturalisticky konkrétny. Svoje vízie udržiava na hranici sna a skutočnosti, opradené magickou atmosférou.

Marek Ormandík (nar. 1968) absolvoval VŠVU v Bratislave roku 1993 na Katedre grafiky u prof. D. Kállaya. Venuje sa však hlavne maľbe, ilustrácii, grafickému dizajnu. Jeho doteraz najväčším opusom je súbor kombinovaných techník k Danteho Peklu, ktorý onedlho, dúfajme, vyjde v knižnej podobe. M. Ormandík je expresívnym charakterom svojej tvorivej invencie predurčený na monumentálne obrazové kompozície. Predstaví sa komornejšími dielami, kde sa prejavia charakteristické črty jeho rukopisu, eruptívna forma, výrazná farebnosť a akčná kresba.

Stanislav Stankoci (nar. 1959) absolvoval VŠVU v Bratislave roku 1984 na Katedre úžitkovej grafiky. Pôsobí ako vedúci Ateliéru grafického dizajnu na VŠVU. Okrem grafického dizajnu sa intenzívne venuje aj maľbe. Pôvodne vyšiel z figúry, ale postupne sa venoval problémom farby. Analyzuje jej štruktúry a odkrýva jej skryté výrazové možnosti. Procesom analýzy prenikol do mikroštruktúry organického základu tvaru. Jeho obrazy niekedy pôsobia ako zväčšeniny bunečných procesov a interpretujú tak život v primárnej podobe.

Výstava Vianočné stretnutie so súčasnou maľbou v Galérií NOVA sa uksutočnilo od 5. decembra 2005 do 6. januára 2006.

Category
2005