Slovak Contemporary Glass

Maiden Lane Exhibition Space

About This Project

Vo výstavných priestoroch budovy na Maiden Lane sa v termíne od 14. decembra 2006 do 7. januára 2007 konala výstava pod názvom Slovak Contemporary  Glass.

 

Na prehliadke vystavovali: Ľubomír Artz, Miloš Balgavý, Pavol Hlôška, Lukáš Mjartan, Oliver Leššo, Lenka Šimonyiová

Category
2007