About This Project

Výstava študentov Ateliéru sklo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Patrika Illa.
Vystavujúci študenti:
Ján Barkóci
Kristína Ligačová
Marta Matejková

Galéria Nova spolupracuje s Ateliérom sklo na VŠVU už dlhé obdobia. Naposledy sa v roku 2012 konala výstava pod názvom Do ruky, ktorá bola zameraná na drobný objekt, zadanie v rámci semestrálneho hodnotenia študentov. Aktuálne sa predstavuje výber troch študentov – Jána Barkóciho, Kristíny Ligačovej a Marty Matejkovej a ich výber prác z posledných semestrov. Jedná sa o drobné objekty, vytvorené v rôznych technikách skla, z ktorých niektoré boli realizované v spoločnosti Rona a.s. v Lednických Rovniach, s ktorou má škola dlhodobú spoluprácu. Druhou úlohou pre študentov bol návrh na vytvorenie stola s použitím materiálov kovu a skla, ktoré vyšli z konkrétneho zadania spoločnosti Kováč z Dubnice nad Váhom. Vystavené sklenené objekty sú príkladom prepojenia školského prostredia ateliéru s praxou.
Výstava potrvá do 4. apríla 2016.

Category
2016