Študenti VŠVU v Bratislave

„Hra so svetlom“ v Galérii NOVA

About This Project

Výstava prác študentov Oddelenia skla Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave pri príležitosti 40. výročia založenia tohto oddelenia trvala od 2. augusta do 3. septembra 2005.

V roku 1965 bolo na VŠVU v Bratislave založené Oddelenie skla v architektúre, ktoré vtedy viedol doc. Václav Cigler. Odvtedy prešla škola i oddelenie skla mnohými premenami a jej ateliéry opustili desiatky nových sklárskych výtvarníkov, ktorých tvorba si našla uznanie nielen doma, ale i v zahraničí. Významné 40. výročie založenia Oddelenia skla v architektúre si škola pripomenie sériou výstav sklárskych prác študentov vo viacerých slovenských galériách.

Galéria NOVA v spolupráci s Oddelením skla na VŠVU, ktoré vedie prof. J. Gavula, a s podporou neziskovej organizácie Umenie, pripravila projekt „Hra so svetlom, ktorý je jednak pripomienkou tohto významného jubilea, ale prezentuje aj tvorbu dnešných študentov sklárskeho výtvarníctva. Výstava umožňuje pohľad do tvorivej dielne procesu vzniku a formovania súčasného „myslenia v skle“. Prezentuje aktuálne koncepcie a smerovanie budúcich umelcov, ktorí sa snažia o nové zhodnotenie technologických a estetických princípov práce so sklenou hmotou.

Výstava v Galérii NOVA predstavuje práce piatich študentov VŠVU: Marka Brincku, Jána Gašparoviča, Márie Štefančíkovej (všetci traja V. ročník), Márie Berkyovej (IV. ročník) a Lenky Šimonyiovej (II. ročník). Návštevník má možnosť zoznámiť sa s rôznymi použitými technológiami i výtvarnými koncepciami. Brincko a Šimonyiová využívajú technológiu taveného tabuľového skla opticky spracovaného. Šimonyiová využíva optický efekt vrstvenia sklených tabulí do pyramidálneho objektu z jednej strany vertikálne a z druhej horizontálne, čím získava „diamantový“ reflex svetla.

Brincko pracuje s jednoduchým geometrickým tvarom, napríklad kockou, kde koncentruje magicky tlmené svetlo z tmavých okrajov plastiky do perforovaného stredu. Ďalší autori pracujú s jednoduchšími technológiami a ich práce viac využívajú princíp náhody a odľahčeného humorného štýlu. Gašparovič robí objekty z fúkaného skla kombinovaného s plastmi, ktoré majú mierne eroticko-provokujúci podtón.

Iný typ objektov zvolila Štefančíková. Z rôznych fragmentov úžitkovej kalíškoviny tvorí novú nepoužiteľnú „kalíškovinu“. Súbor jej objektov využíva prvok hravosti a bizarných tvarových spojení. Rovnako objekty Berkyovej využívajú ironizáciu úžitkovosti predmetov. Výstava študentov sklárskeho výtvarníctva ponúka divákovi nahliadnuť do kuchyne, kde so rodia a tvoria nápady našich budúcich sklárskych výtvarníkov.

Category
2005