Súčasné optické sklo

Sympózium súčasného optického skla

About This Project

Špecifikum používania optického skla spočíva v tom, že sa vyznačuje vysokým leskom a lomom svetla. Na Slovensku má práca s optickým sklo ako materiálom pre voľné objekty zo skla svoju tradíciu. Galéria NOVA sa preto rozhodla, že nadviaže na túto dlhú tradíciu a umožní mladým umelcom si vyskúšať prácu s týmto náročným materiálom.

 

Sympózia súčasného optického skla sa zúčastnili niektorí z posledných absolventov ateliéru skla na VŚVU – Marek Brincko, Ivan Illovský, študenti tohto ateliéru – Danica Balgavá, Tomáš Ondroušek, Andrej Jančovič a víťazi prvých dvoch ročníkov špecializovanej ceny pre sklo Galérie Nova – Ašot Haas a Martin Múranica. Mladí umelci dostali možnosť práce s optickým sklom ako i konzultácie renomovaného umelca Pavla Hlôšku. Témou sympózia bol „štvrtý rozmer“ optiky.

 

Galéria NOVA je zameraná na prezentáciu autorov tvoriacich v oblasti skla. Od roku 2007 organizuje bienále skla pre umelcov zo Slovenska a Českej republiky, ktorého tretí ročník sa bude konať v tomto roku.

 

Výstava potrvá do 3. apríla 2011.

Category
2011