Svätopluk Mikyta – Imrich Vanek

Tichý vánok vietor prináša

About This Project

Výstava autorov Imricha Vaneka a Svätopluka Mikytu patrí do série výstav zameraných na súčasnú keramickú tvorbu, ktorú prezentuje Galéria NOVA. Popri skle začala od roku 2012 ponúkať priestor na výstavy ojedinelým počinom v súčasnej keramike.

 

Autori, ktorých delí viac ako dve generácie sa spoznali na sympózium v Kalinove v roku 2003 a už o rok neskôr vytvorili prvé spoločné dielo na medzinárodnom sympóziu v Dubí (2004, 2005, 2014). Na výstave sa autori predstavujú spoločnou prácou, hlavne troma skulptúrami reagujúcimi na zosobnenie motívu vojny. Vanek sa v tejto téme vracia do spomienok na 2. svetovú vojnu, kde ako dieťa zažil ničenie nielen ľudí ale aj zvierat. Mikyta do toho zasahuje skôr v symbolickej rovine motívu jazdca (apokalyptickí jazdci). Zatiaľ čo Vanek pracuje v silnom energickom geste, Mikyta dodáva kompozíciám istú lineárnosť a poriadok. Dopĺňajú sa aj v použitej farebnosti pompéznej zlatej Vaneka a čiernej, odkazujúcej na kresbu u Mikytu. Samotné diela vychádzajú z ich spolupráce na projekte Tri v jednom (VANYTA) a ako sami uvádzajú tento proces nie je ukončený a bude pokračovať. V prípade oboch autorov je zdôraznená hlavne práca s hlinou. Ako sa vyznal Imrich Vanek v júni 1996 – ” Hlina ma očarovala, lebo sám ju môžem vybrať zo zeme, sám ju spracovať, stvárniť, modelovať. Keď ju vypálim v ohni je z nej terakota. Keď ju oglazujem je z nej keramika. Tvrdá, farebná, lesklá a matná. Stvárňujem našu súčasnosť, ktorá je mnohotvárna, dynamická, perspektívna. Spolu dotváram modernú architektúru, snažím sa spríjemňovať životné prostredie svojimi reliéfmi a svojimi sochami – svojim umením.”

 

Imrich Vanek (1931) patrí k dôležitým osobnostiam slovenskej keramickej tvorby, vystavoval doma aj v zahraničí. Vyštudoval na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe v ateliéri prof. O. Eckerta. V 60tych a 70tych rokoch zrealizoval okolo 50 monumentálnych diel v architektúre. Venuje sa komornej aj monumentálnej tvorbe. Jeho diela sú zastúpené v slovenských aj zahraničných zbierkach. / Svätopluk Mikyta (1973) patrí k výrazným osobnostiam slovenského súčasného umenia. Študoval kresbu a grafiku na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri doc. V. Kolenčíka, rok sa venoval keramike v ateliéri doc. I. Langerovej-Vidrovej. V roku 2008 sa stal laureátom Ceny Oskára Čepana. Venuje sa kresbe, keramike a konceptuálnej tvorbe. Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho diela sú zastúpené v slovenských aj zahraničných zbierkach.

 

Výstavu podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky

 

Výstava potrvá do 17. mája 2015.

Category
2015