Slovak Contemporary Glass – nová kniha o slovenskom skle

Galéria NOVA vydala publikáciu Slovak Contemporary Glass, ktorá mapuje súčasnú slovenskú scénu so sklom. Okrem úvodu od renomovaného odborníka na sklo Dana Kleina kniha obsahuje štúdiu od S.Jankovičovej.

Následne je kniha doplnená o rozsiahle profily súčasnách sklarov. Okrem osobností, ktoré pôsobili a pôsobia na katedre skla na VŠVU (Cigler, Žačko, Gavula, Oravec) prezentuje kniha aj iných sklárov (Artz, Brincko, Balgavý, Haas, Hlôška, Illo, Jakab, Fišerová, Leššo, Macho, Mjartan, Ondroušek, Opalka, Opršal, Pala, Palová, Šimonyiová, Tomečko, Zoričák, Zbyňovský).

Kniha je v predaji v priestoroch Galerie NOVA za 25 euro.