Tlačová správa k výstave M. Lettricha

Dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na vernisáž Martina Lettricha s názvom ZAS a zNOVA, ktorá sa uskutoční v pondelok 9. januára 2006 o 18.00 hod. v bratislavskej Galérii NOVA na Baštovej ulici č. 2.
Martin Lettrich sa narodil v roku 1951 v Bratislave. V rokoch 1966-70 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe ( prof. J. Kavan a J. Malejovský). Venuje sa monumentálnej tvorbe, výtvarnému dotváraniu architektonického prostredia a komornej plastike. Jeho špecialitou sa stali exteriérové a interiérové fontány (napr. v Polus City Center, Poštová fontána, pamätník Ľ. Štúra pri Modre a iné). Najpoužívanejšie materiály a technológie sú odlievanie do bronzu, hydronália a cínu a ich kombinovanie s kameňom a sklom.

Tvorbu sochára strednej generácie Martina Lettricha charakterizuje aktívna práca so sochárskou hmotou a vyhľadávanie nových možností a kombinácií spájania netradičných materiálov. Počas svojho dlhoročného dialógu s hmotou a priestorom dospel k poznaniu, že pri náročnej práci sochára si netreba klásť apriórne zábrany v tom, čo je, čo môže byť a čo nie je sochárskym materiálom a aké postupy sú pre jednotlivé materiály vhodné. Prácu s hmotou a priestorom vníma ako otvorený proces. V ňom prešiel rôznymi etapami a skúsenosťami. Časť jeho tvorby napovedá, že je bytostným modelérom. Jeho tvorba do architektonických exteriérov či interiérov je možno rozsiahlejšia, ale práve v komornej tvorbe mali možnosť vyniknúť jeho modelérske postupy.
Sochárska hmota preňho neznamená len tvarovať hmotu do priestoru, ale skôr symbol zduchovnenia. A práve túto vlastnosť svojej doterajšej tvorby rozvíja vo svojich prácach posledného obdobia. Je to nový druh práce s priestorom ako efemérnou svetelnou kvalitou, ktorá je síce súčasťou sochy, vychádza z nej, ale zároveň ju presahuje. Materiálom, ktorý umocňuje presahy jeho sôch do duchovnej sféry je sklo. Nevníma ho zo „sklárskeho“ hľadiska, ale s ním pracuje ako so špecifickým nástrojom na tvorbu sochy.
Pracuje s líhaným tabuľovým sklom, do ktorého zastavuje kovové časti a ďalej ich dotvára s kameňom, prípadne drevom. Ku kombinácii rôznorodých materiálov viedla cesta cez mnohé experimenty, musel vniknúť do tajov tepelného spracovania skla, do jeho kapacity spájať sa s cudzími prvkami.
O tom, že cesta hľadania a experimentov vydala svoje plody, svedčí súčasná výstava v galérii Nova, ktorá predstaví najnovšie objekty M. Lettricha.
Eva Trojanová

Výstava M. Lettricha v Galérii NOVA potrvá od 9. januára do 10. februára 2006