Tlačová správa k výstave Miloša Balgavého

Zoznámte sa s tvorbou Miloša Balgavého v galérii NOVA.
Slovenské výtvarné umenie sa v oblasti sklárskej tvorby presadilo doslova vo svetovom kontexte. Naši poprední umeleckí sklári sú dnes skôr známi v zahraničí ako doma. Galéria NOVA na Baštovej 2 v Bratislave, ktorá už tradične prezentuje to najlepšie z diel súčasných slovenských výtvarných umelcov, tentoraz vystavuje najnovšie diela sklára Miloša Balgavého.
Miloš Balgavý (1955) patrí k špičke súčasnej slovenskej sklárskej tvorby. Študoval na Oddelení skla v architektúre na VŠVU, ktorého zakladateľom bol vynikajúci sklár doc. V. Cígler. Práve on doslova otvoril pre slovenské sklo smer k jasnej geometrickej forme a vnútornému meditatívnemu priestoru ako nositeľovi myšlienky. Na takomto základe sa formovala sklárska osobnosť Miloša Balgavého.
Balgavý si volí zámerne náročné technológie. Prácu so sklom chápe ako výzvu dať tejto tvrdej a zároveň krehkej matérii nielen formu, ale i duchovný rozmer. Ako materiál používa takmer výhradne optické sklo, ktoré ďalej spracováva optickým brúsením, leštením, tavením i lepením. V súčasnosti sa sústreďuje na prácu s guľou. Tento zdanlivo jednoduchý tvar je pre sklára veľmi náročný, ak chce v jeho útrobách vytvoriť alternatívne priestory, do ktorých sa premieta okolitý svet. S tvarom gule ďalej pracuje, delí ju na menšie diely, polovice, štvrtiny či osminy a vytvára nové kompozície na plochých diskoch. Ich sugestívnu pôsobivosť umocňujú farby, z ktorých dominuje krvavočervená – farba života.
Sklené objekty Miloša Balgavého sa dnes nachádzajú v zbierkach takých významných inštitúcií, akými sú Múzeá dekoratívnych umení v Lausanne, Paríži a Tokiu, Glass Museum v Ebeltofte, Nationale Nederlanden, Rotterdam, The Corning Glass Museum N.Y., UMPRUM Praha a inde. Významné diela tohto umelca má vo svojej zbierka aj galéria NOVA. Jeho jedinečná výstava v bratislavskej galérii NOVA potrvá od 4. októbra do 30. októbra 2004.