Tlačová správa k výstave V. Ciglera

Václav CIGLER
SKLENÉ OBJEKTY

Galéria NOVA, 2. október – 11. november 2006

Václav Cigler sa narodil roku 1929 vo Vsetíne /ČR/. Po štúdiách na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Novom Bore v štúdiách pokračoval na VŠUP v Prahe (prof. J. Kaplický). V rokoch 1965-79 bol vedúcim Oddelenia skla v architektúre na VŠVU v Bratislave.
Václac Cigler je nielen vynikajúcou umeleckou osobnosťou, ale aj pedagógom, ktorý svojím dlhoročným pôsobením v Bratislave vychoval dnes už renomovaných slovenských sklárov a vytvoril tak fenomén „slovenská sklárska škola“. Sklo vždy vnímal ako inšpiratívny a „inteligentný“ materiál, ktorý má okrem svojej hmotnej stránky aj „duchovno“. Cigler vniesol do práce so sklom nový spôsob myslenia. Od remeselnej práce, s ktorou sa práca v skle vždy spájala, ju povzniesol do intelektuálnej roviny. Spájal sklo, ktoré v prvom rade transformovalo svetlo, aj s ďalšími prírodnými fenoménmi, vzduchom, vodou, otvorenou krajinou. Patrí k priekopníkom používania média skla vo voľnej umeleckej tvorbe. Jeho tvorba má rozpätie od sklených objektov k priestorovým inštaláciám vo voľnej prírode, alebo monumentálnym prácam do architektúry.
Ciglerovo myslenie v skle smerovalo k precíznej, čistej, minimálnej forme. Nie vždy musel byť svetelný reflex dominantný. Cigler uvažuje v priestorových dimenziách, kde prebiehajú a stretávajú sa rôzne komunikačné a emotívne úrovne. Nie je však materiálovým puritánom, ale s veľkou citlivosťou kombinuje sklo s kovom. Napriek tomu, že jeho forma je vždy racionálne tvarovo dokonalá a harmonická, vyžaruje ono duchovné fluidum, o ktorom je presvedčený, že je súčasťou skla.

Výstava v Galérii NOVA prezentuje komorné objekty z optického skla z posledného obrobia.

Eva Trojanová
Kurátorka výstav

Výstava Václava Ciglera sa v Galérii NOVA bude konať do 11. novembra 2006.