Cena Galérie NOVA : Sklo 2009

O druhý ročník Cenu Galérie NOVA: Sklo 2009 sa uchádzal počet 84 prihlásených umelcov z Čiech a Slovenska. Súťaž je zameraná na voľný objekt a otvorená všetkým tvorcom z Čiech a Slovenska, ktorí pracujú so sklom. Cieľom súťaže je predstaviť a podporiť slovenské a české sklárske umenie. Odborná porota v zložení Katarína Bajcurová, Ján Frydrych, Juraj Gavula, Sabina Jankovičová a Miroslav Zeman vybrala 20 finalistov, ktorí sa predstavia na spoločnej výstave v priestoroch ViaGaléria na Michalskej 12 v Bratislave.

Na výstave sa Vám predstavia finalisti: Rie Arai (CZ ); Slavomír Bachorík (SK); Danica Balgavá (SK); Mária Berkyová (SK); Jana Egidy (CZ); Ašot Haas (SK); Martin Hlubuček (CZ); Lukáš Houdek (CZ); Patrik Illo (SK); Ivan Illovský (SK); Andrej Jančovič (SK); MI Kim (CZ); Aneta Koutná (CZ); Kateřina Krausová (CZ); Oliver Leššo (SK); Paľo Macho (SK); Martin Múranica (SK); Tomáš Ondroušek (SK); Ondřej Strnadel (CZ); Lenka Šimonyiová (SK); Jaroslav Wasserbauer (CZ); Alena Zemanová (CZ).

Víťazom pre rok 2009 sa stal Martin Múranica.

Špeciálonu cenu od firmy RONA získali Mária Berkyová a Onřej Strnadel.

Prihlásené práce jednotlivých finalistov sú zverejnené na stránke www.galeria-nova.sk/cena v sekcii „Súťažiaci“ – 2. ročník.

Výstava potrvá do 16. mája 2009 vo ViaGaléria na Michalskej 12, Bratislava.