Monografia Ivana Pavleho na knižných pultoch

Galéria NOVA, domovská galéria akademického maliara Ivana Pavleho, vydáva v marci obsažnú monografiu Ivan Pavle. Obrazy a kresby autora sprevádza slovom básnik Daniel Hevier, ktorý stál aj pri jej koncepcii. Tvorbu Ivana Pavleho charakterizuje plodný maliarsky nepokoj a vyhranený rukopis. Záujem o dotyk s najlepšími dielami minulosti ho priviedol k aplikovaniu zabudnutých postupov a receptúr vo vlastných výtvarných postupoch. V jeho početnom diele sa spája znalosť tradície a rešpekt k materiálu so súčasným obsahom. Ivan Pavle vytvára vlastnú vizuálnu mytológiu, ktorá emocionálne oslovuje súčasného diváka. Ivan Pavle sa systematicky vracia k niekoľkým okruhom, ktoré sleduje aj táto monografia. Je to ľudská figúra, často aj ako akt, korpus či torzo a jej identifikačný znak – tvár, ktorú niekedy nahrádza maska. Dlhoročný cyklus Madon je nielen vyrovnávaním sa s jednou zo základných tém veľkého maliarstva minulosti, ale aj intímnym maliarovým skúmaním sveta.
Ďalšou veľkou témou Ivana Pavleho je mytológia, ktorá sa realizuje v nikdy sa nekončiacom cykle obrazov o Babylone, ako aj v ďalších okruhoch (fiktívne krajiny, mysteriózne postavy so zvieracími znakmi). Táto publikácia sa odlišuje od väčšiny podobných titulov tým, že text sa pokúša poetickým spôsobom reagovať na obrazy. Autor textu, ktorý strávil v ateliéri maliara mnoho hodín, uvádza čitateľa aj do tajomstiev jeho maľby. Spoločná monografia je výsledkom partnerstva a porozumenia maliara Ivana Pavleho a Daniela Heviera.
Akademický maliar Ivan Pavle, jedna z najvýraznejších osobností strednej maliarskej generácie na Slovensku, sa 8. marca dožíva 50 rokov. Narodil sa v roku 1955 v Galante, vyrastal v Prievidzi, roku 1981 absolvoval odbor monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije a tvorí v Bratislave. Venuje sa najmä maľbe a kresbe, ale aj sochárskej tvorbe, nábytkovým objektom a sporadicky aj ilustrácii. Vystavoval v prestížnych slovenských i zahraničných galériách, je zastúpený vo verejných i súkromných zbierkach po celom svete. Absolvoval niekoľko tvorivých pobytov v USA a Francúzsku, kde roku 1989 získal Cenu poroty na Medzinárodnom maliarskom festivale v Cagnes sur Mer. V múzeu moderného umenia Danubiana bude od 19. 3.- 12. 6. 2005 umelcova veľká retrospektívna výstava diel.