About This Project

Miesto:Galéria NOVA, Baštová 2, Bratislava

Trvanie:09. apríl – 27. máj 2018

Vernisáž:09. apríl 2018 o 18:00 hod.

Kurátorka: Naďa Kančevová

Bratislava, 09.apríl 2018Výstava mladej poľskej dizajnérky Aleksandry Stencel, ktorú sme zaradili do výstavného plánu Galérie NOVA, je extraktom autorkinej tvorby z posledných rokov. Školením produktová dizajnérka je u nás známanajmä pod značkou dizajnérskeho štúdia Illola,kde pôsobí spolu so svojim partnerom Patrikom Illom. Pod touto značkou produkujú celý rad ucelených kolekciíautorského dizajnu s charakteristickým rukopisom, pričom ich médiom sa stalo sklo.Ich prístupy majú niekedy konceptuálne východiská, ktoré však nikdy nie sú zvýhodnené pred remeselnou zručnosťou a tvarovou kultivovanosťou objektov.

 

Hoci Stencel ku sklu pristupuje predovšetkým ako dizajnérka, na aktuálnej výstave v Galérii NOVA sa pohybuje skôr na pomedzí dizajnu a voľného umenia. V komornom priestore galérie rozohráva viacero polôh: v jednej z nich reflektuje samú seba vo forme originálnych autoportrétov, kde pracuje s 3D skenom vlastnej tváre. Priestorová  inštalácia, nazvaná (nielen) Ofélia,narába s praktikami multiplikácie a apropriácie, pričom realizácia naznačuje, že autorka si je dobre vedomá špecifík použitého materiálu. Práve sklo so svojimi vlastnosťmi sa tu stáva nositeľom, resp. sprostredkovateľom myšlienky ‒metaforou, ktorá celú túto inštaláciu obohacuje o nové významy. Výraz sklených tvárí ‒akýchsi „posmrtných masiek“, radených vedľa seba je založený na fragmentovosti, rozličných deformáciách a istej strnulosti.

Postava krásnejutopenej Ofélie, na ktorútáto inštalácia odkazuje, leží v našej pamäti ako jedna z najmystickejších postáv Shakespearovho Hamleta. Ako téma vo výtvarnom umení sa opakovane obajvuje od 19. storočia až po súčasnosť. Kým prerafaelisti jej dali romantiku a krásu, dnešné generácie autorov do nej vkladajú viac emocionálneho podtextu. Ofélia ako múza prenesená do súčasnosti v sebe zároveň nesie určitý ambivalentný symbolizmus;môže byť interpretovaná aj ako moderná metafora moderného romantika potýkajúceho sa s pocitmi vzájomného nepochopenia či osamelosti.

 

Ďalšia ‒„nadstavbová“ časť výstavy Aleksandry Stencel je venovaná dizajnérskym realizáciám ‒nápojovému a stolovému sklu. Prezentované objekty z číreho skla sa vyznačujú  jednoduchými tvarmi s dominanciou detailu. Podobne ako v autorkinej voľnej tvorbe, aj tu vystupuje do popredia najmä zmysel pre experiment, a snaha vymaniť sklo z „nudy“ priemyselnej výroby.  Spoločným menovateľom vystavených objektov by mohla byť tiež snaha o dokonalosť foriem, ale aj o krásu, resp. estetickú kvalitu úžitkového objektu s cieľom ponúknuť divákovi popri funkčnosti aj vizuálny zážitok (pôžitok).

Aleksandra Stencel (*1987) je absolventkou produktového dizajnu na Akademii Sztuk Pięknych v Krakove. V rokoch 2011 – 2012 bola na študijnom pobyte v ateliéri SKLO na VŠVU v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako dizajnérka v slovenskej sklárni Rona a.s. Okrem toho pôsobí vo dvojici s Patrikom Illom pod značkou dizajnérskeho štúdia Illola.Ichspoločné realizácie si nachádzajú stále viac priaznivcov. Odbornú a zberateľskú verejnosť nedávno zaujali najmäkolekciou Secret Garden, kdekombinujú nové technologické prvky s „biedermaierovskou“estetikou.

 

Realizované z verejných zdrojov
Fondu na podporu umenia.

Category
2018