About This Project

Bratislavská Galéria NOVA dlhodobo spolupracuje s Ateliérom skla na Vysokej škole výtvarných umení. Už po druhýkrát hostí výstavu, na ktorej sú prezentované diplomové práce študentov tohto ateliéru. V tomto roku sa predstavia študentky končiaceho ročníka – Danica Balgavá a Martina Paljesková-Pišková.

 

Danica Balgavá vo svojej diplomovej práce s názvom Doružova sa snaží výtvarne vyjadriť spomienku z detstva v materiáli sklo. Formálnym východiskom pre návrhy voľných objektov praktickej časti diplomovej práce sa stal jeden z priestorov domu starej mamy, jej spál�?a. Hlavným motívom výtvarnej podoby diplomovej práce je plyšový medvedík, sprievodca detí do sveta snov. Autorka si ho vybrala ako univerzálny symbol spomienky na detstvo, zaoberala sa jeho formou, ktorú analyzovala cestou dekonštrukcie. Dôraz kládla na jemnosť, mäkkosť a bielu svetelnosť spomienky.

 

Martina Paljesková-Pišková pripravila kolekciu diel na tému lieky. Diplomovou prácou Lieky na Lieky chce upriamiť pozornosť na vplyv a pôsobenie produktov farmaceutického priemyslu na subjekt, spoločnosť, ako aj na kulminujúci záujem výtvarníkov reflektovať tento vplyv. Objekty predstavujú voľné umenie. Využíva v nich princíp farebného miešania a ukladania – „zanášania“ farmaceutickými tabletkami. Tabletky predstavujú postupné splývanie s orgánmi, preto niektoré farebne splývajú s úlomkami a niektoré sú zas kontrastné.

 

 

 

 

 

Výstava potrvá v Galérii NOVA do 12. júna 2011.

Category
2011