About This Project

Výstava: Darjan Hardi – Transparent

Miesto: Galéria NOVA, Baštová 2, Bratislava
Trvanie výstavy: 16. október 2023 – 1. december 2023
Otvorenie výstavy: 16. október o 18:00 hod.
Kurátor výstavy: Ján Kralovič
Priestorové riešenie: Gamanova Bakushina Studio

 

Transparent je zvláštne slovo. Bežne ním označujeme pás látky s heslom alebo obrazcom ktorý je určený na nesenie v sprievode. Význam vychádza zo základu slov transparencia, transparentnosť. Tá je vlastnosťou látok, ktoré prepúšťajú svetlo. Etymológia pojmu hovorí o latinskom pôvode:  lat. trans – cez, za, pārens – viditeľné, pārēre – zjavovať sa, ukazovať sa. Objekt je transparentný ak vidíme cez neho, ak sa nám cez neho niečo zjavuje. Práve tento významový vzťah medzi transpatentom, ktorý demonštruje myšlienku a transparentom ako priesvitom, svetelnou priepustnosťou  sa stal základným motivačným východiskom  v uvažovaní výtvarníka Darjana Hardiho.

 

Darjan  je ilustrátor (lat. Illūstrāre – osvetľovať, objasňovať, vysvetľovať).  Časť jeho tvorby je zameraná na „osvetľovanie“ naratívov prostredníctvom obrazov.  V tomto význame ma zaujíma motív kresby; ako princíp objasňovania  prostredníctvom grafických znakov cez ktoré sa zviditeľňuje príbeh spôsobom založeným na reprezentácii znakov. V prípade kresby je reprezentáciou forma a systém  čiar (ich šírka, tonalita, autorova expresia prevedenia ai.), ale aj použitý materiál, narábanie s  plochou do ktorej sú línie umiestňované.

 

Vo výstavnom projekte  TRANSPARENT ale autor upúšťa od znázorňovania a opisnosti. V kresbách smeruje ku odpútaniu gesta, k objasňovaniu a tematizovaniu  primárneho pohybu ruky ako hlavného „nástroja“ výtvarníka. Odklon od naratívneho smerom ku zjavovaniu princípov ako kresba vzniká je spôsob ako neevokovať obrazmi vždy iba príbehy, ale vytvárať vizuálne trópy. Využitie textílie  – a jej transparentných vlastností  –  ako podkladového materiálu je možnosťou ďalšieho formovania kresby . Gesto vstupuje do priestoru, stáva sa vizuálnym „heslom“ autorovej manifestácie.

 

Darjan Hardi (*1994, Srbsko) vyštudoval Ateliér ilustrácie na bratislavskej VŠVU, absolvoval stáž na  Akademii Sztuk Pięknych v Gdansku a magisterské štúdium ukončil v Ateliéru Ilustrácie a grafiky na UMPRUM v Prahe. V tvorbe sa najčastejšie vracia ku kresbe ku ktorej pristupuje cez rôzne nástroje  a techniky. Často pracuje s kolážou, vrstvenou kresbou pastelom alebo s kobercovou páskou. Jeho tvorba osciluje medzi abstrakciou a predmetnosťou. Venuje sa aj fotografií  a grafickému dizajnu. Žije v Prahe.

Category
2023