About This Project

Výstava: Dominik Pirháč – Uzatvorenie priestoru
Miesto: Galéria NOVA, Baštová 2, Bratislava
Trvanie výstavy: 15. február 2024 – 31. marec 2024
Sprístupnenie výstavy: 15. február
Kurátori výstavy: Patrik Illo, Naďa Kančevová

Dominik Pirháč mal v lete ukončiť magisterské štúdium v ateliéri skla na bratislavskej VŠVU. Hoci si zatiaľ iba nachádzal svoju cestu, z jeho realizácií je zrejmé, že sklo vnímal predovšetkým ako sochársky materiál, ktorý mu umožňoval vyjadrovať sa v priestore alebo tento priestor uzatvárať či dokonca rozširovať v sklenej hmote. Jeho práce z optického skla vznikali spájaním sklených segmentov, kde styčné plochy napomáhali vzniku optických efektov. Zaujímali ho vzťahy vznikajúce vo vnútri skleného objektu, ale aj vzťahy samotného objektu k okoliu. Dominik Pirháč svoju tvorbu už nestihol ďalej rozvinúť. Opustil nás náhle 22. decembra 2023. Aktuálnou výstavou v Galérii NOVA mu chceme venovať tichú spomienku.

Category
2024