Dorota Sádovska

Videoinštalácia

About This Project

Narodila sa roku 1973 v Bratislave. Študovala na VŠVU v Bratislave (1991-97) a na Ecole Nationale des Beaux Arts v Dijone (1997-99). V súčasnosti pedagogicky pôsobí na VŠVU v Bratislave. Venuje sa najmä figuratívnej maľbe, cez ktorú divákovi sprostredkúva náboženskú mytológiu. Telo je pre autorku prostriedkom odkrývania hlbších vrstiev zmyslu života.

Výstava v Galérii NOVA trvala od 1. marca do 3. apríla 2004.

Category
2004