Finalisti.sk

Výstava finalistov Ceny Galérie NOVA : Sklo 2013

About This Project

Súťaž Cena Galérie NOVA : Sklo 2013 mala už štvrtý ročník. Odborná porota vybrala zo 60 prihlásených účastníkov zo Slovenska a Českej republiky 22 finalistov, ktorých tvorba bola prezentovaná na výstave konanej v Galérii Z v Zichyho paláci. Súťaž bola zameraná na voľný objekt a otvorená všetkým tvorcom z Čiech a Slovenska, ktorí pracujú so sklom. Cieľom súťaže bolo predstaviť a podporiť slovenské a české sklárske umenie.

 

O víťazovi súťaže rozhodla odborná porota menovaná galériou NOVA v zložení: Milan Hlaveš (UMPM Praha), Oliver Leššo (sklár), Palo Macho (VŠVU), Jana Švantnerová (kurátorka SNG) a Martin Šamaj (Galéria NOVA). Finalistami sa stali: Jan Ambrůz (CZ), Ľuba Bakičová (CZ/SK), Irena Czepcova (CZ), Hana Famfulíková (CZ), Jan Gašparovič (SK), Ašot Haas (SK), Alena Hájková (CZ), Petr Hora (CZ), Patrik Illo (SK), Ivan Illovský (SK), Martin Jakobsen (CZ), Andrej Jančovič (SK), Song Mi Kim (CZ), Vladimíra Klumpar (CZ), Alena Matejka (CZ), Anna Minxová (CZ), Tomáš Ondroušek (SK), Ladislav Průcha (CZ), Kateřina Smolíková (CZ), Petr Stanický (CZ), Alexandra Stencel (SK), Patrícia Šichmanová (SK).

 

Víťazom sa stal Petr Stanický.

 

Na výstave v Galérii Nova je k dispozícii nový katalóg k 4. ročníku Ceny Galérie NOVA : Sklo 2014.

 

Výstava potrvá do 23. marca 2014.

Category
2014