About This Project

Ivica Vidrová vystavuje v priestoroch Galérie Nova svoju aktuálnu kolekciu diel, ktoré vznikli v priebehu posledných rokov. Vytvorila ich na svojich tvorivých alebo pedagogických pobytoch na Slovensku, Česku, Turecku, Rakúsku a v Spojených štátoch amerických. Maľovanie farebnými kysličníkmi, engobami a hlinami, ktoré je v jej tvorbe zastúpené už od 70. rokov 20. storočia predstavuje aj v novej kolekcii prác. Na pomerne jednoduchých formách nádob a tabulí používa rôzne spôsoby dekorovania, od maľby až po haptické prvky.
V rokoch 1957 – 1961 vyštudovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Keď pracovala v sklárňach v Bratislave, doslova ju oslovila výstava Medzinárodnej keramiky v Prahe a padlo definitívne rozhodnutie tento odbor študovať. V rokoch 1963 – 1969 navštevovala na UMPRUM v Prahe Ateliér keramiky a porcelánu prof. Ota Eckerta. Dôležitý je jej prínos pre slovenskú keramiku nielen ako autorky ale i ako pedagóga. Pôsobila dlhé roky na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a v rokoch 1995 – 2009 viedla Ateliér keramiky na Vysokej škole výtvarných umení, kde sa jej podarilo vychovať niekoľko generácií významných slovenských keramických a konceptuálnych umelcov. Vystavovala doma i v zahraničí a jej tvorba je zastúpená vo viacerých významných zbierkach.

Category
2016