Jan Frydrych

Sklo

About This Project

Galéria NOVA bude hostiť vo svojich priestoroch výstavu významného českého sklára Jana Frydrycha, s ktorým spolupracovala už v minulosti. Jan Frydrych bol jedným z porotcov druhého ročníka Ceny Galérie NOVA : Sklo 2009. Výstava sa koná s podporou Ministerstva kultúry Českej republiky a je súčasťou Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti.

 

Jan Frydrych absolvoval Odborné učilište sklárske v Novém Bore a gymnázium v Liberci. Navštevoval Pedagogickú fakultu v Ústí nad Labem a krátko na to pracoval v sklárskom podniku Crystalex Nový Bor. Pôsobil aj ako pedagóg na Strednom odbornom učilišti v Novom Bore v odbore brusič skla. Svoje pedagogické znalosti využil na viacerých kurzoch vo Francúzsku, USA a Japonsku. Od roku 1982 je činný ako umelec na voľnej nohe a venuje sa sklárskej tvorbe. Jeho diela sa nachádzajú v zbierka doma i v zahraničí. V roku 1999 mu bola udelená Cena Masarykovej akademie umění za umeleckú činnosť. Pri architektonických realizáciách spolupracoval s nestorom českého a slovenského skla Václavom Ciglerom. Pracuje s optickým sklom v intenciách Ciglerovej sklárskej školy. Na výstave v Galérii NOVA predstaví svoju aktuálnu kolekciu diel z optického skla, kde pracuje so štvrtou dimenziou tohto materiálu. Používa rôzne farebné, najčastejšie modré elementy, ktoré kontrastujú s čírim sklom.

 

Výstava v Galérii NOVA bude trvať do 5. decembra 2010.

 

www.galeria-nova.sk

Category
2010