Jana Hojstričová – Palo Macho

Scanning

About This Project

Galéria NOVA po prvýkrát hostí projekt, na ktorom spolupracujú dve tak odlišné médiá, ako je fotografia a sklo. Vďaka vzájomnej spolupráci fotografky Jany Hojstričovej a sklára Pala Macha vznikla výstava, ktorá tieto dve médiá prepája.

Spoločným východiskom sa stala rovnaká myšlienková línia obidvoch autorov. Spojili svoje dva prístupy, kde Hojstričová sa zaobera jednoduchosťou a konkrétnosťou ľudského tela, kože, ktorú fotografuje bez zbytočeného sentimentu. Machovi je tiež blízka konkrétnosť formy, ktorá smeruje k jednoduchosti.

Názov výstavy scannig evokuje skenovanie vlastnej kože, ale aj kože blízkych osôb, ktorá má svoju pamäť. Je to tiež „materiál“, ktorý vydrží veľa, nesie si svoje jazvy a stopy minulosti. Hojstričová nafotila rôzne typy artefaktov ľudského tela, ktoré Macho transformoval do sklenenej plochy tabule, ktorú následne premaľoval. Farba v tomto prípade nepotláča význam fotografie, skôr je sprostredkovateľom jej vnímania. Plocha fotografovanej kože vytvára paralelu ku sklenenej platni, na ktorú sa vrství farba.

Obidva tieto prístupy podmienili vznik diel, ktoré sú vytvorené bez emócií, len na základe pozorovania – scanningu. Vystavené diela nie sú solitéry ale ich čítanie je podmienené ich celistvosťou. Súčasťou výstavy sú aj dva lightboxy, ktoré pomocou vlastnej kože sa stali autoportrétom obidvoch autorov.

 

Výstava je súčasťou festivalu súčasného umenia BLAF – www.blaf.sk

Sprievodný program:

Prezentácia , Galéria NOVA, 01.10.2011 17:00 , Prezentácia sklárskych projektov a publikácií Galérie NOVA.

Autorský výklad , Galéria NOVA, 02.10.2011 17:00 , Jana Hojstričová a Palo Macho, autorský výklad k výstave.

 

Výstava potrvá do 2. Novembra 2011

Category
2011