Karol Felix

Dreamcatcher

About This Project

Karol Felix

Karol Felix sa narodil roku 1961 v Košiciach. V rokoch 1981-87 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie voľnej grafiky a knižnej tvorby (prof. A. Brunovský). V roku 1987-88 získal štipendium Ľudovíta Fullu, v 1990 absolvoval štipendijný pobyt v Centre Fransa Masereela v Kasterlee v Belgicku. V roku 1991 bol na študijnom pobyte vo Fondation Taylor v Paríži. V 1996 spolu zakladá združenie grafikov G Bod. V rokoch 2000-01 hosťujúci umelec na International Millenium Party v Chicagu a North Central College v Naperville /USA/ a v roku 2002 v Cultural Fondation v Abu Dhabi.

Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, knižnej ilustrácii a navrhuje poštové známky. Za svoju grafickú tvorbu získal viaceré medzinárodné ocenenia, napr. na Ex libris Biennale Sant Niklaas 1989, na Bienále Ex libris v Malborku 1994, na Medzinárodnej výstave miniatúr v Toronte 1995, na Medzinárodnom bienále malej grafiky v Soule, na Medzinárodnej súťaži ex libris vo Wroclavi 1999, a i.

 

Karol Felix je školeným grafikom, ale svoje kresliarske danosti a remeselné zázemie využíva vo viacerých výtvarných odvetviach. V poslednej dobe sa intenzívne venuje aj maľbe. Maľba a problém farby sa stali súčasťou jeho umeleckého programu.

 

V grafike pracuje najmä v hĺbkotlačových technikách, najmä mezzotinte v kombinácii s leptom. Využíva jej mäkkosť a zamatovosť, čo mu umožňuje docieliť v obraze tajomný a magický výraz. Je to pre jeho tvorbu charakteristické. Motívy stvárňuje formou znakov a šifier, pričom využíva symboliku výtvarného jazyka starých kultúr. V jeho tvorbe sa objavujú pyramidálna forma i hieroglyfické písmové znaky v kombinácii s odkazom na figúru. Karol Felix vo svojej tvorbe svojským spôsobom spája kultúrny odkaz minulosti s kontextom súčasnej doby.

 

Výstava potrvá od 13. novembra do 30. decembra 2006.

Category
2006