About This Project

Linda Viková po šiestich rokoch predstavuje svoju aktuálnu tvorbu na samostatnej výstave, opäť v galérii Nova, Medzičasom bolo možné uzrieť jej práce na niekoľkých domácich a zahraničných skupinových výstavách. Pozorný divák si mohol všimnúť, že jej tvorba behom tohto obdobia metamorfuje. Zmena prebehla v niekoľkých liniách súčasne: materiálovej, technologickej a obsahovej – a vyústila do celkom nového autorského programu.

Odklon od porcelánu smerom k hlinám a kameninám kráča ruka v ruke s opustením technológie liatia do sadrových foriem. Namiesto toho Linda ručne vtláča keramický materiál do sadrových matríc, ktoré slúžia ako stavebný základ, s ktorým ďalej voľne manipuluje. Na tento účel využíva len jeden základný tvar, pričom hlinený výtlačok ďalšími zásahmi transformuje vždy do nových podôb. Tie ďalej premodelúva a rôznorodými zásahmi mení na solitérne autorské kusy. Počiatočný tvar, aj keď miestami len tušený, svojou neustálou prítomnosťou jednotlivé kusy formálne spája do koherentnej kolekcie.

 

Hoci vďaka tomuto prístupu je poľahky možné jednotlivé kusy vnímať ako skulpturálne objekty, ich potenciál je plne úžitkový. Vázy, nádoby s vrchnákom a misy modelované z vysoko pálenej kameniny sú predurčené na to, aby sa stali živou súčasťou interiéru. Linda si vedome volí utilitárnosť ako manifest životného postoja v súčasnom svete, v ktorom je bezúčelovosť ekologickým prehreškom. Navyše každá z nádob stimuluje divácku predstavivosť náležitým pomenovaním, a tak okrem účelného objektu a vizuálneho zážitku dostávame od Lindy ako bonus aj malý príbeh. Severskú mytológiu sprostredkúva cez svetlú vázu pomenovanú Sól a jej tmavý náprotivok Máni. Od nich menšia váza nazvaná Eugénia titulom zase odkazuje na významnú osobnosť slovenskej keramiky Eugéniu Lugsovú. Noc ako tému Linda doteraz uchopila prostredníctvom niekoľkých objektov. Logickým vyústením je pomenovanie výstavy Od súmraku do úsvitu, ktoré ale neodkazuje len na časové ohraničenie noci. Zahrňa v sebe aj posolstvo prírodných sil, ktoré sú pre Lindu jednak inšpiráciou, a tiež obsahom, na ktorý sa snaží prostredníctvom svojej keramiky upriamiť aj pozornosť diváka. To ostatné už je na jeho citlivosti.

Keramička Linda Viková (1977, Bratislava) študovala v ateliéri keramiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u doc. Ivice Vidrovej (Mgr. art. 2009). Praktické skúsenosti zo svojho odboru nadobudla na pracovných stážach v Nemecku v keramickom štúdiu Margaretenhöhe (1996 – 2002). Tematickým stredobodom jej keramických prác je ekologické premýšľanie o utilitárnej nádobe – artefakte. Vo vlastnom ateliéri sa venuje autorskej tvorbe a malosériovej produkcii porcelánu a keramiky pod značkou si.li.

 

Kurátorka Mgr. art. Simona Janišová, ArtD.

Category
2020