About This Project

Výstava na počesť významného slovenského sklára Ľubomíra Arzta (1946 – 2015).

Ľubomír Arzt v rokoch 1960 – 1964 študoval na Strednej škole umelecko-priemyselnej sklárskej v Železnom Brode v Novom Bore. Svojou invenčnosťou, kvalitou spracovania skla a študijnými výsledkami si získal priazeň a podporu popredného pedagóga školy Břetislava Nováka (na škole pôsobil v rokoch 1942-1973), u ktorého súkromne študoval. Ako píše Beata Balgavá „V roku 1966 mu bola na základe dobových kvót, podobne ako Josefovi Tomečkovi, pridelená práca v národnom podniku Železnobrodské sklo. Po roku 1968 sa politické pomery v Československu výrazne zhoršili. Deštruktívny tlak bol všadeprítomný, postupne od sedemdesiatych rokoch sa premietal do podoby výstižne nazývanej „střepové hospodářství“. Spoločne s Miroslavom Klingerom, riaditeľom železnobrodskej školy (1963-1965) bol Arzt preložený do školskej hute, kde napriek dobovej nepriazni, silou osobnostného nasadenia vznikali ďalšie sklené objekty posúvajúce technologický a výtvarný vývoj skla dopredu a postupne formujúce fenomén českého a slovenského ateliérového skla.“

Ako sa sám Arzt vyjadril v kontexte toho, že neštudoval na Ciglerovej škole v ateliéri Sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave „… hoci sa cítil byť iba okoloidúcim, pretože sám bratislavskú školu nikdy neabsolvoval, vzdal sa českou školou osnovaných predstáv „romantického skla“ a svoj život zasvätil geometricky chápanému optickému sklu. Jeho tvorba je príznačná čistotou výrazu, ktorá na jednej strane plynie z vynikajúceho priestorového a tvarového cítenia, na druhej strane z technologickej brilantnosti obrusovania. Vytvoril útle a zároveň tvarovo monumentálne architektúry, ktorých základom sú v rozličných tvarových odchýlkach Platónove mnohosteny.“
Od 80. rokov pôsobil Arzt prevažne na voľnej nohe, venoval sa objektom z optického skla, dizajnu nápojových súprav, šperkom a rôznym realizáciám. Vo svojom ateliéri na Chrastovej ulici v Bratislave podporoval mladších umelcov – Juraja Opršala, Pavla Hlôšku, Miloša Balgavého, Danielu Tomečkovú-Marthovú a iných. Stále spolupracoval s Jozefom Tomečkom.

Počas svojho života pripravil viacero výstavných projektov doma aj v zahraničí. Jeho práce sú zastúpené v zbierkach ako napríklad Glassmuseum v Ebeltofte v Nemecku, Museum Sars Poteries v Sars vo Francúzsku, Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Jeho kariéra po roku 1989 kulminovala hlavne v tvorbe geometricky čistých objektov s na pohľad minimálnym ale o to prepracovaným tvarom. Ako píše Beata Balgavá „Po ukončení vyčerpávajúceho tvorivého zápasu odchádza umelec v roku 2012 zo svojho domu s ateliérom na Chrasťovej ulici v Bratislave do rurálneho prostredia, do Osady u Šindelov neďaleko Štefánikových Košarísk, ako sám hovorieval na „vydrholec“. Zomiera 28.marca 2015 v Senici.“ Tým sa autorova tvorba uzavrela a práve výstava v priestoroch Galérie Nova je poctou tomuto významnému umelcovi a predstaviteľovi geometrizujúcej línie slovenského sklárskeho umenia.

Súčasťou výstavy je aj prezentácia novej publikácie Galérie Nova – Pocta sklu, kde sú publikované i posledné diela Ľubomíra Arzta.

Výstava potrvá do 22. mája 2016.

Výstava bola finančne podporená Fondom pre umenie

Category
2016