About This Project

Výstava: Lucia Gamanová
Šperk ako niečo

Miesto: Galéria NOVA, Baštová 2, Bratislava

Trvanie výstavy: 3. jún 2019 –31. júl 2019

Otvorenie výstavy: 3. jún 2019 o 18:00 hod.
Kurátorka: Naďa Kančevová

Lucia Gamanová študovala na Katedre Intermédií a Multimédií v ateléri Transpraxis (art/social justice/culture) u Szabolcs Ernö Kiss-Pála a Nóry Ružičkovej na bratislavskej VŠVU. Bakalársky titul získala na Katedre Vizuálnej komunikácie v ateliéri 303 (doc. Pavel Choma a doc. Marcel Benčík). Počas štúdia absolvovala zahraničnú stáž v Krakowe na Akadémii Jána Matejka a ročnú internú stáž na Katedre Úžitkového Umenia v Ateliéri S+M+L_XL – Kov a šperk u prof. Karola Weisslechnera. Svoju diplomovú prácu prezentuje medziodborovo, na Katedre Vizuálnej komunikácie (ateliér Priestor, doc. Pavol Choma a doc. Marcel Benčík) a na Katedre Úžitkového umenia (ateliér S+M+L_XL – Kov a šperk, prof. Karol Weisslechner).

Aktuálna prezentácia Šperk ako niečo je autorkinou prvou samostatnou výstavou, ktorá je výsledkom dlhodobejšieho uvažovania nad formálnymi a významovými kontextami šperku ako objektu v intenciách zamerania ateliéru S+M+L_XL. K šperku sa autorka približuje z pozície grafickej dizajnérky – zaujímajú ju predovšetkým jeho materiálové a prezentačné možnosti. Svoju diplomovú prácu koncipovala ako špecifický „gesamkunstwerk“,navrhnutý priamo do priestoru Galérie NOVA.

Gamanovej šperkárske kolekcie sú najčastejšie vytvorené z predmetov nájdených na zemi. Vášeň v zbieraní a triedení rôznych úlomkov plastov a iných neidentifikovateľných fragmentov jej umožňuje odlišný spôsob vnímania šperku, kam je zahrnuté to, čo sa inak nachádza na okraji. Odpadový materiál, ktorý povyšuje do sféry umenia, na výstave neprezentuje priamo v nájdenej forme, ale vo forme odtlačku (3D tlač). Výsledkom je vytvorenie určitej situácie, ktorá má skôr dokumentačný, než „prítomnostný” charakter. Ako celok výstava evokuje zmenu, nielen fyzickú/materiálovú, ale aj zmenu v čase, pracujúc s fenoménom pamäte a predstavivosťou diváka.

 

Naďa Kančevová, kurátorka Galérie NOVA

 Realizáciu výstavy podporila nadácia Tatra Banky a firma JUTEX.

vsvu_logo_2015_white-553a36a42bd71
Logo_TB_nadacia
jutex-logo-1504618336
Category
2019