About This Project

Miesto Galéria NOVA, Baštová 2, Bratislava

 

Trvanie 3. február ‒ 8. marec 2020

 

Vernisáž 3. február 2019 o 18:00 hod.

 

Kurátorka Naďa Kančevová

 

Mária Čorejová (1975, Bratislava) je výtvarníčka, grafická dizajnérka a pedagogička (ŠUP Jozefa Vydru v Bratislave). Hoci svoje koncepty príležitostne realizovala aj v médiách maľby, objektu a vi-dea, jej ťažiskovým výstupom je už niekoľko rokov predovšetkým kresba. Redukovaná čiernobiela farebnosť, špecifická ikonografia, založená na spájaní nesúrodých prvkov do jedného obrazového celku patria k základným charakteristikám Čorejovej tvorby. Jej obrazy sú naplnené silnou, kultúrne podmienenou symbolikou. Medzi časté motívy patria napríklad: kríž, dom, kostol, strom, balón, vzducholoď, atlét a pod. Kombináciou týchto motívov vytvára nové neočakávané spojenia, smerujúce k spochybňovaniu konvenčných významov a zdanlivo bezproblémového chápania vecí alebo kriticky poukazujúce na niektoré súčasné spoločenské a kultúrne fenomény. Základom jej prác (väčšinou ide o kresby tušom na papieri) je akási „tekutá čierna hmota“, ktorá sa prelieva cez plochu obrazu, vytvára a zároveň „požiera“ alebo odkrýva fragmenty priestorov, postáv a objektov. 

 

Aktuálna výstava Poviedky v galérii NOVA predstavuje „graficko-dizajnérsku“ polohu tvorby Má-rie Čorejovej. Ide o súbor digitálnych kresieb – knižných ilustrácií, ktoré doteraz neboli výstavne prezentované. Hoci tradičný tuš a papier tu autorka vymieňa za digitálne pero a elektronickú podložku, kresbám nechýba svojbytnosť a autentický „čorejovský“ rukopis. Väčšinu vystavených prác vytvorila k titulom vydaným prešovským vydavateľstvom Fórum alternatívnej kultúry a vzdeláva-nia, s ktorým už niekoľko rokov spolupracuje. Táto spolupráca v Čorejovej prípade zahŕňa nielen ilustrácie, ale aj typografickú úpravu a celú fyzickú podobu zväzku – má teda charakter samostatného tvorivého výstupu. Prezentované práce prezrádzajú jej tesný vzťah k vybraným literárnym textom – predovšetkým k poézií, rôznym poetickým jazykovým útvarom a iným, dnes skôr menšinovým žánrom. 

 

Čorejovej chápanie ilustrácie je založené na skratke, symbole a navodení určitého pocitu. Diváka vy-zýva k dialógu a dáva mu priestor na vlastnú predstavivosť. V tomto zmysle Poviedky tematizujú úlohu ilustrátora ako rozprávača, ktorý s čitateľom/vnímateľom komunikuje na inej úrovni než spisovateľ a inými prostriedkami sa snaží sprostredkovať určitý motív, fenomén či emóciu. Ide tu v zásade o grafické znaky, ktoré sú vždy znovu nabité novou energiou a asociatívnou silou. Ich výstavná prezentácia – pripomínajúca knižný layout aplikovaný na steny galérie – pretvára konvenčnú formu výstavy na svojbytný komorný „gesamkunstwerk“.

 Vznik diel na výstave z verejných zdrojov formou štipendia podporil

Category
2020