Medzinárodné sklárske sympózium RONA 2014

Výstava zo sympózia skla RONA 2014

About This Project

Medzinárodné sklárske sympózium RONA 2014 sa konalo v termine 23. – 28. júna 2014

Miesto: RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne

Organizátor: RONA, a. s.,Lednické Rovne

 

Umelci/Artists:

 

Patrik Illo /Slovensko/

Palo Macho /Slovensko/

Aleksandra Stencel /Poľsko/

Miloš Janků /Česko/

Marika Račeková /Slovensko/

Lukáš Jabůrek /Česko/

Jakub Berdych /Česko/

Maria Bang Espersen /Dánsko/

Jessamy Kelly /Veľká Británia/

Indre Stulgaite /Litva/

Elena Atrashkevich /Bielorusko/

Valeria Florescano /Mexiko/

Emma Woffenden / Veľká Británia/

 

Kurátori sympózia:

Patrik Illo

Palo Macho

 

Tradícia medzinárodných sklárskych sympózií siaha do roku 1992. Od začiatku sú spojené so sklárňou RONA, v ktorej priestoroch sa každé dva roky stretávajú slovenskí i zahraniční výtvarníci, aby tu za pomoci sklárskych majstrov realizovali sympoziálne diela. Sympózium, ktoré sa konalo v roku 2014 hostilo 14 umelcov – medzi nimi boli okrem domácich účastníkov sklárski výtvarníci z Mexika, Veľkej Británie, Dánska, Poľska, Litvy, Bieloruska, Česka. Program sympózia okrem toho zahŕňal odborné i popularizačné akcie v segmente sklárskeho umenia – medzi iným aj sériu prednášok renomovaných slovenských a zahraničných teoretikov umenia.

 

V Galérii NOVA sa už pravidelne koná prehliadka prác z medzinárodných sympózií a práve z posledného ročníka konaného v roku 2014 bude v priebehu letných mesiacoch pripravená špecializovaná výstava zúčastnených autorov. Tí využili výborné technické možnosti spoločnosti RONA a pre svoje objekty a inštalácie pripravili jedinečné sklárske práce.

 

Spoločnosť RONA v súčasnosti patrí k významným svetovým producentom nápojového skla. Počas celej svojej viac ako 120 ročnej existencie sa skláreň snaží byť neustále na špičke technologického vývoja v sklárskom priemysle. Z posledných inovácií stojí za zmienku skutočnosť, že v roku 2001 skláreň RONA ako prvá na svete zaviedla do sériovej výroby automatickú výrobu kalíškov s ťahanou nohou dvojitým fúkaním.

Za svoje estetické a výtvarné poňatie získali jej produkty mnohé medzinárodné ocenenia. V poslednej dobe to boli ocenenia na veľtrhoch AMBIENTE vo Frankfurte nad Mohanom. V roku 2006 cena „Design plus“, v roku 2008 cena „FORM“. V súčasnosti skláreň zamestnáva 1270 zamestnancov a disponuje kapacitou 7 automatických liniek, ručnej výroby a zušľachtenia. Ročná kapacita výroby predstavuje takmer 65 mil. kusov.

Category
2015