Milota Havránková

Výstava fotografií „ON a ONA“

About This Project

Milota Havránková patrí nesporne k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej fotografie posledných desaťročí. Počas svojho pedagogického pôsobenia vychovala generáciu slovenských fotografov, ktorá sa sformovala a presadila v Prahe a do širšieho kultúrneho povedomia vošla ako „slovenská nová vlna“.

Tvorba Miloty Havránkovej prešla významnými tvorivými etapami, charakterizovanými experimentom a hľadaním neobvyklých fotografických technológií. Vytvorila si v nej svoj vlastný jazyk. Jej zámerom nie je reprodukovať predmety, okolie či prírodu, ale prostredníctvom manipulovanej a  inscenovanej fotografie vyjadriť vlastné pocity o sebe samej, o svojom vzťahu k ľu?om, veciam, svetu. Sama hovorí, že „odfotografovať pocit je veľmi ťažké“, jej sa však takýto ponor do vlastného vnútra darí vynikajúco.

Projekt výstavy, ktorý pripravila pre galériu NOVA, je v prvom rade o komunikácii. Cyklus fotografií a jedna animácia pod názvom „On a ona“ znázor?uje rozhovor o banálnych veciach, avšak v špecifickej Havránkovej reči. Makrozväčšeniny reálnych pohybov ľudskej ruky divák na prvý pohľad vôbec neidentifikuje, a ani to nie je dôležité. Ide skôr o pocit a atmosféru, ktorá nadobúda snové a imaginatívne fluidum. Každý si tak z jej fotografií vytvorí vlastnú predstavu. Všetko to všedné a bežné, čo tvorí obsah záberu, vyvoláva v ľuďoch rozmanité pocity, ktoré závisia len od ich schopnosti ponoriť sa do samého seba. Havránkovej fotografie sú dôkazom, že svet okolo nás nie je tak banálny, ako sa javí a iba od nás závisí, ako ho vnímame a ako sme schopní ho precítiť.

Milota Havránková (1945) pochádza z Košíc. Odbor fotografie vyštudovala na FAMU v Prahe (1964-69). V rokoch 1971-78 pedagogicky pôsobila na SUPŠ v Bratislave. Od roku 1991 vedie fotografický ateliér na VŠVU v Bratislave a od roku 1994 pôsobí ako hosťujúci profesor aj na FAMU v Prahe. Venuje sa komornej i monumentálnej interiérovej fotografii, dizajnu, experimentálnemu filmu a ilustrácii. Pôsobila aj v oblasti módy a módnych doplnkov.

Výstava v galérii NOVA trvala od 7. novembra do 3. decembra 2005.

Category
2005