About This Project

Pod šatami
Krátka meditácia nad erotickou tematikou v tvorbe Otisa Lauberta

Erotické témy v umení majú svoj zvláštny náboj – niečo tabuizované, kúzlo zakázaného ovocia. Práve preto si ich radi prezrieme. U Otisa Lauberta sú navyše tieto témy aj trochu nečakaným vybočením. Nie je to totiž námet, ktorý by sme si bezprostredne spájali s jeho tvorbou. Osobne som ho v tomto smere vždy vnímala ako askéta (hoci je askétom bez obmedzenia) . Ospravedlňujem sa za túto trochu nepatričnú poznámku. Každopádne, dnes už je mi jasné, že to bola (či stále je?) prirodzene silná téma aj preňho – erotika. Dôkazom sú „spiace idey“ vyselektované z jeho denníkov – súbor s trocha archaickým názvom Eros, ktorý mi pred časom ponúkol na spracovanie.
Po mojom počiatočnom zdráhaní a ospravedlňovaní sa, že k ponúknutej téme mi chýba inšpirácia som s ňou nakoniec súhlasila. (Zo zvedavosti.) Otis mi pri tejto príležitosti (na povzbudenie?) daroval pozoruhodnú kresbu. Nazval ju Kríženie školských pomôcok a morských medúz (2021). Ide o bizarné, surreálne splynutia, ale nakoniec – prečo nie. Je predsa známe, že aj veci na prvý pohľad nezlučiteľné môžu spolu vytvárať tú najlepšiu jednotu. Nie nadarmo sa hovorí, že protiklady sa priťahujú. Introvert s extrovertom, zasnívaný rojko a triezvy racionalista… V objektoch našich túžob väčšinou nehľadáme to čo už sami máme. Hľadáme niečo iné. Niečo čo nám chýba. Niečo čo nás doplní.

Dívam sa na Otisove medúzy a školské pomôcky a skúšam asociovať: Uhlomer a medúza. Kružidlo a medúza. Strúhadlo a medúza. Guma a medúza – to už by mohol byť „eros“.

Eros [gr. Erós] je boh lásky, je z bohov najhumánnejší, je pomocníkom ľudí a liečiteľom toho, čo musí byť vyliečené, aby ľudské pokolenie žilo v dokonalom šťastí. Tak píše Platón. Eros však má aj druhý význam, ktorý sa v priebehu času posúval až nakoniec začal znamenať niečo celkom iné. Erotické v súčasnom primárnom chápaní smeruje predovšetkým do oblasti sexu a sexuality – k tým najelementárnejším ľudským pudom, ktoré sa nemusíme učiť. Rodíme sa totiž s nimi. Všetci.
Erotika vo výtvarnom umení je zvláštnou kombináciou individuálneho a všeobecného pocitu. Kosoštvorce, falické a podobné symboly sú univerzálne zrozumiteľné, ich vnímanie sa však mení v závislosti od toho, kto, kedy a ako sa na ne pozerá. Erotická (ale aj akákoľvek iná téma) napokon ani nemusí byť na prvý pohľad úplne zjavná. V súčasnom umení (až na malé výnimky) väčšinou platí, že čím abstraktnejší je rámec, v ktorom sa téma vyskytuje, tým väčšia je príťažlivosť diela. Pokiaľ ide o oblasť erotiky, na rozdiel od ilustratívnych, rozpačitých znázornení à la Jan Saudek, náznakovosť a abstrahovanie nám dáva väčší priestor pre imagináciu vychádzajúcu z našich vlastných predstáv či podvedomia.

Erotika ako spoločný menovateľ v spiacich ideách Otisa Lauberta je (rovnako ako jeho ďalšie témy) asociatívna. Rýdzo „otisovská“, jemne šteklivá, hravo na hrane. Rozhodne nič pre súčasného voyera! Skôr skryté predstavy, náznaky situácií a myšlienok, ktoré podnecujú predstavivosť a navodzujú úsmev. Humor a erotika tu idú ruka v ruke. Aj v tomto prípade je potrebné – čím je Otis známy – čítať medzi riadkami. Vodítkom – ako už veľakrát predtým – sú názvy. Väčšinou sú to rôzne slovné hračky alebo nájdené či privlastnené slová a pojmy použité v novom kontexte. Napríklad „diptych“ znázorňujúci pomer a nepomer: na jednej strane milostný akt muža a ženy a na druhej strane strom a bicykel (Pomer a nepomer, 1979) či tabuľky z akumulačných radiátorov s nápisom „nezakrývať“ zakrývajúce vztýčené falusy (Nezakrývať, 2007) alebo ženské „akty“ vytvorené z dvoch pokrievok na hrnce a nájdených kusov kartónu (1993, 1982).

Prechádzam Otisove erotické idey a pozastavujem sa nad ich vročeniami. Väčšina nápadov pochádza zo 70. a 80. rokov, téma „eros“ ho však neopúšťa ani dnes. Je to pozitívny fakt: Podľa odborníkov sú totiž erotické predstavy prirodzenou súčasťou zdravého a plného života a to aj u ľudí skoršie narodených. Erotické idey Otisa Lauberta sú navyše aj úsmevné. A nechýba im nadhľad.

 

Naďa Kančevová, október 2022


[1] Geržová, Jana: Otis Laubert: Askét bez obmedzenia. Bratislava: Kruh súčasného umenia Profil, 2001.
[2] PLATÓN: Faidros: O lásce. III, preklad František Novotný. Praha: Československý spisovateľ (edícia Otázky a názory) 1958.
[3] Pri hľadaní vhodných synoným k mužskému a ženskému prirodzeniu v rôznych typoch slovníkov ma zaskočilo obrovské množstvo slovných ekvivalentov, navodzujúcich často veľmi kontrastné asociácie. Výberovo: penis = pánska pýcha, mužský poklad, pipík, klacek, jeho druhé ja, brko, orgán, genitál, úd, cikoš, bimbás, šulin, vták; vagína = mušla, škebla, štrbina, cikula, lono, frnda, garáž, komôrka, svätyňa, brloh, doupě, vulva atď.

Category
2023