Petr Hora

Aktuálna tvorba

About This Project

V Galérii NOVA sa predstaví svojou aktuálnou tvorbu český sklár a sochár

Petr Hora (1949). V roku 2011 bol finalistom tretieho ročníka Ceny Galérie

NOVA : Sklo 2011. Patrí medzi výrazné osobnosti strednej generácie českých

sklárov, ktorý kladie dôraz na perfektné prevedenie objektov zo skla.

Využíva svoje dlhoročné znalosti s brúsením skla. Používa základne útvary,

ktoré umocňuje výraznou farebnosťou. Pracuje s protikladmi matných a

lesklých povrchov, často s výraznou lineárnou kompozíciou vo finálnom

tvarovaní. Jeho tvorbu nie je možné hodnotiť bez nestora českého

sklárskeho umenia Stanislava Libenského, ktorého výrazné tvary a

monumentalita ovplyvnili viacero českých sklárov.

 

V rokoch 1965 – 1967 študoval na Strednej škole sklárskej v Chlum u

Třeboně a v rokoch 1967 – 1971 na Strednej škole sklárskej v Železnom Brode. Od roku 1992 pôsobí na voľnej nohe.

 

Vystavoval:

Samostatné výstavy (výber): 2009 Habatat Gallery, Boca Raton

(USA); 2006 Habatat Gallery, Boca Raton (USA); 2003 Habatat Gallery, Boca Raton (USA); 2002 Habatat Gallery, Royal Oak (USA); 2000 Heller Gallery, New York (USA); 1999 Habatat Gallery, Boca Raton (USA); 1998 Heller Gallery, New York (USA).

Skupinové výstavy (výber): 2011 Modern Masters, Internationale

Handwerkmesse Munich, Mníchov (D); Imago Galleries, Palm Desert (USA);

2008 Habatat Gallery, Chicago (USA); 2007 Pismo Gallery, Colorado (USA);

2003 Bohemian Glass Exhibition of Fascination, Czech embassy, Tokyo (JAP);

2001 International Glass Exhibition in Beijing and Shanghai, Habatat

Gallery (US, CHIN); 1997 Habatat Gallery, Boca Raton (USA).

Category
2012