Piotr Stramski (PL)

Sklenený dizajn

About This Project

Piotr Stramski patrí do mladej generácie poľských sklárskych umelcov. Venuje sa voľnej tvorbe ako aj dizajnu nápojového skla a užitkového skla. Jeho diela sú tvorené ako solitérne objekty ako aj časti celkov, pracuje aj so sklom v architektúre.

 

Piotr Stramski študoval v rokoch 1992-1997 na Strednej umeleckej škole v Koszaline, následne na Technickej univerzite architektúru a od roku 2000 na Akadémii výtvarných umení vo Wroclavi (prof. M. Dajewska, prof. Z. Horbowy). V posledných rokoch získal viacero ocenení za svoju tvorbu ako aj tvorivých štipendií.

 

Jeho výstava na Slovensku je prvou prehliadkou, ktorou sa tu prezentuje. Doteraz vystavoval v Poľsku, Českej republike a Turecku. V tomto roku sa predstavil aj na veľkej prehliadke skla na European Glass Contest 2008, ktorý sa konal v Bornholme.

 

Výstava sa koná v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave.

 

Výstava v Galérii NOVA bude trvať od 18. novembra do 7. decembra 2008.

Category
2008