Polské sklo

Polské sklo v Galérii NOVA

About This Project

Poľské umelecké sklo v galérii Nova

 

Vystavujúci autori: Małgorzata Dajewska, Dagmara Bielecka, Beata Damian- Speruda, Mariusz Šabiński, Igor Wójcik, Dagmara Bielecka, Gabriela Kowalska, Marzena Krzemińska

 

Galéria NOVA dlhodobo spolupracuje s Poľským inštitútom v Bratislave. Jedným z týchto projektov je aj aktuálna výstava, ktorá ponúka prehľad poľského súčasného umeleckého skla. Účastníci výstavy – pracovníci a absolventi Akadémie krásnych umení E. Gepperta vo Vroclave (Wroclaw) – predstavujú rôznorodé formálne ako aj tematické pohľady na sklenené sochy a inštalácie. Využívajú potenciál charakteristický pre tieto techniky a prezentujú rafinované unikátne objekty z tradične brúseného skla, fúkaného skla a tiež skla ručne formovaného na horákoch.

 

Organizátori: Poľský inštitút v Bratislave, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Partneri: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Galéria Nova v Bratislave

Patronát: Marek Šapiński – maršalek Dolnosliezskeho vojvodstva

Category
2010