Rastislav Trizma

Výstava sôch

About This Project

R. Trizma sa ako všestranný výtvarník venuje sochárstvu, maľbe, grafike aj interiérovému dizajnu. Ako sochár je známy najmä svojimi bronzovými a drevenými plastikami. Aktuálna výstava v Galérii NOVA prezentuje umelcove najnovšie práce a je tak trochu prekvapením, pretože jej ťažiskom sú sklenené objekty.

Trizma na nej prezentuje plastiky z hrubostenného tabuľového skla, ktoré dotvára pieskovaním a kombinuje s kovom. Pre autora doteraz typické figurálne a zvieracie motívy, väčšinou odliate do bronzu, nahradil prvkami dekoratívnej geometrickej ornamentiky. Výtvarný štýl týchto diel evokuje spomienky na dávne mýty prírodných národov a starovekých kultúr. Trizma používa symboliku totemov a kultových predmetov, ktoré divák vníma ako plody básnickej predstavivosti, intuície o podstate sveta a premeny spomienok na minulosť. Tieto metamorfózy sú niekedy kritickým komentárom, inokedy ironizujúcim nadhľadom, ktorý relativizuje tradicionalistické chápanie vývinových súvislostí.

Rastislav Trizma sa narodil roku 1959 v Bratislave. V rokoch 1978-84 študoval na Vysokej škole výtvarných umení, kde v súčasnosti pedagogicky pôsobí. Pracuje v oblasti rôznych výtvarných žánrov, pričom používa skulptívne i plastické princípy. Pracuje s prírodnými materiálmi, najmä drevom, ktoré rád aj koloruje a odlieva do bronzu. Jeho diela majú nápaditý hravo ironizujúci charakter.

Výstava trvala od 24. júna do 1. augusta 2004.

Category
2004