Slovenské sklo – Preview

Aktuálna ponuka slovenského súčasného skla.

About This Project

V priestoroch Galérie NOVA sa predstavujú svojimi aktuálnymi dielami sklári niekoľkých generácií.

 

Ľubomír Artz, Oliver Leššo, Lenka Šimonyiová, Ašot Haas, Ivan Illovský, Tomáš Ondroušek, Marek Brincko, Danica Balgavá, Patrik Illo a ďalší.

Category
2008