Študenti VŠVU ateliér skla v NOVE

Mladí sklári sa prezentujú dielami zo školského roka 2007/200

About This Project

Už od roku 2006 sa pravidelne počas letných mesiacov prezentujú v Galérii NOVA študenti z ateliéru skla.

 

Galéria NOVA už niekoľko rokov podporuje mladé talenty na poli sklárskeho umenia. V roku 2007 po prvýkrát vyhlásila cenu – Galéria NOVA cena pre sklo, kde sa medzi finalistami objavili i mladí sklári z ateliéru skla na VŠVU v Bratislave. Cena bude mať svoje pokračovanie v roku 2009.

Na výstave bude prezentovaných okolo 10 diel  od mladých umelcov  Danica Balgavá, Anna Drozdová, Silvia Mikušová, Lenka Šimonyiová a Ivan Illovský, Andrej Jančovič, Tomáš Ondroušek zo zimného a letného prieskumu VŠVU.

V intenciách tavenej plastiky, inšpirovanej hudobnými nástrojmi pracuje Anna Drozdová. Svoje nástroje necháva na pomedzí reálneho obrysu nástroja a jeho posunom do efemérnej sféry. Danica Balgavá a Silvia Mikušová realizujú svoje plastiky tiež v tavenom skle. Balgavá svoje škrupinové objekty dokončila technikou pieskovania, ktorá im dodala veěmi krehký efekt. Mikušová kombinuje číre a farebné sklo, ktoré sa spája vo forme, kde jednotlivé vrtsvy sa prekrávajú. V optickom skle realizovala vežový objekt Lenka Šimonyiová, kde napája niekoľko vrstiev sklenených častí, ktorým použitie optického skla dodáva „štvrtý“ rozmer.

Ivan Illovský cielene pracuje s kombináciou skla a kovových súčiastok, ktoré buď priamo prizná v objekte alebo používa len ich odliatok v skle. Objekt Andreja Jančoviča sa vyznačujú výraznou farebnosťou, pri menších prácach vytvára svetelné objekty, kde kombinuje optické alebo olovnaté sklo so svetlom. Tomáš Ondroušek po minuloročnej sérii objektov s motívom bomby vytvoril tento rok Posla do budúcnosti, kde spája sklo, kov a v malých ampulkách vzorky z ľudského tela.

Výstava v Galérii NOVA bude trvať do 10. septembra 2008.

Category
2008